Ny rapport: Færre husdyr vil kunne løse mindst fire problemer på en gang

En halvering af husdyrproduktionen vil reducere landbrugets udledninger med en tredjedel og give en lang række andre gevinster. Det viser en ny rapport fra tænketanken Kraka

Slagsmålet om dansk landbrugs fremtid rykker snart ind i en ny fase, når en ekspertgruppe med økonomiprofessor Michael Svarer i spidsen om tre uger kommer med anbefalinger til, hvordan en CO2-afgift på landbruget kan skrues sammen.

Som optakt viser en ny analyse fra tænketanken Kraka, at hvis halvdelen af den danske svine- og kvægproduktion nedlægges, og den plantebaserede produktion samtidig øges, vil det kunne reducere landbrugets udledninger med hele 35 procent. 

Samtidig vil det frigive et areal på 660.000 hektar, som både vil kunne hjælpe med at standse tabet af biodiversitet, give mere plads til vedvarende energi og forbedre miljøet i de medtagede fjorde og farvande.

- Det er et grønt columbusæg, siger Andreas Lund Jørgensen, seniorøkonom i Kraka, til Dagbladet Information.

I dag er 85 procent af landbrugets samlede udledning af klimagasser relateret til den animalske produktion. Der bliver i dag produceret over 31 millioner svin i Danmark om året – ud over de ti millioner pattegrise, der dør for tidligt hvert år. Og i de danske stalde er der omkring 1,5 millioner køer.

Den animalske produktion kræver store arealer. Landbruget fylder i dag to tredjedele af Danmark, og ud af det bruges 75 procent til den animalske produktion, mens kun 15 procent bliver brugt til at lave plantebaserede fødevarer.

Interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer stiller sig kritisk over for Krakas konklusioner. 

- Jeg synes, at vi skal udvikle frem for bare at sige, nu skal vi afvikle produktion, som forbrugerne efterspørger. Fremtiden er både at kunne lave plantebaseret mad, men også at kunne udvikle den animalske produktion til at have en mindre udledning af drivhusgasser, siger klimachef Hans Thysen til Information.

Han påpeger således, at landbruget forsøger at levere det, der efterspørges, og at en større omlægning vil kræve, at forbrugerne efterspørger det.

- Landmændene skal jo producere deres varer til nogen. Så hvis man kan sikre en markedsbaseret udvikling, hvor landmanden kan sælge alle sine varer, så er det fint, siger Hans Thysen. 

Det er økonomiprofessor og tidligere overvismand Michael Svarer, der er formand for den ekspertgruppe, der efter flere forsinkelser den 21. februar forventes at fremlægge bud på en CO2-afgift på landbruget.

Stort set alle økonomer peger entydigt på en CO2-afgift som den mest effektive vej til at opnå de reduktioner i landbruget, der er nødvendige for at nå klimamålet.

Ekspertgruppen blev nedsat for snart tre år siden i februar 2021 og afleverede et år efter deres bud på, hvordan man kunne indrette en afgift for de fleste andre sektorer end landbruget. 

Rapporten fra Kraka er ikke den første, der fremhæver en nedgang i den animalske produktion som en del af løsningen på udledningsproblemet. Både Klimarådet og De Økonomiske Råd har tidligere beskrevet, hvordan en CO2-afgift på landbruget – der giver de nødvendige reduktioner – vil betyde en nedgang i den animalske produktion.

https://www.information.dk/indland/2024/01/ny-analyse-faerre-husdyr-loese-mindst-fire-problemer-paa-gang
 

Emneord

Co2-afgift

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle