Ny rekord: Danske landmænd producerer 7,2 mio. svin i udlandet

Medlemmerne af Danish Farmers Abroad øger produktionen i udlandet.

Danske landmænds produktion i udlandet er steget igen.

Siden 2019 er produktionen af slagtesvin øget fra 7.050.000 til 7.200.000 slagtesvin i 2020. Det estimerer Danish Farmers Abroad, DFA, der er interesseorganisation for danske landmænd, der driver landbrug i udlandet.

Estimatet omfatter kun de slagtesvin, som foreningens medlemmer producerer. Den totale danske produktion i udlandet er derfor større, når produktionen fra danskere, der ikke er medlem af DFA, lægges oven i. Det tal er dog ukendt.

De 7,2 mio. slagtesvin svarer til 41 procent af de godt 17 mio. slagtesvin, der produceres i Danmark.

Antallet af søer på danske landbrug i udlandet er i samme periode steget fra 241.000 til 250.000 svarende til 24 procent af antallet af søer i Danmark.

Når det gælder planteproduktion, dyrker DFAs medlemmer 460.000 hektar. Det svarer til 16 procent af det dyrkede danske areal, og det er en forøgelse med 10.000 hektar siden 2019.

Derudover har DFAs medlemmer 18.500 malkekøer, 40.500 stk. kødkvæg, 150.000 får og lam, 170.000 æglæggende høns og producerer 6 mio. slagtekyllinger.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle