Ny risikovurdering om mink i Danmark: Lav sandsynlighed for bekymrende variant

Statens Serum Institut peger i ny risikovurdering på, at der vil være lav risiko for en ny 'bekymrende' minkvariant.

Hvis politikerne vælger at tillade minkavl i Danmark igen, vil der kun være en lav sandsynlighed for, at der opstår en ny faretruende minkvariant. Omvendt kan det ikke afvises, at det sker.

Det fremgår af en ny risikovurdering fra SSI om minkhold i Danmark, der er udgivet tirsdag eftermiddag.

I rapporten understreges den lave sandsynlighed for, at der opstår særligt smitsomme varianeter.

SSI fastslår blandt andet, at empirien fortæller os, at en særlig farlig variant er en usædvanlig hændelse set i forhold til den omfattende smitte, der globalt er set er med SARS-CoV-2 blandt mennesker.

Derudover fastslås det, at en virus, der adapterer sig til mink og eventuelt videre til andre animalske værter, kun med lav sandsynlighed vil være konkurrencedygtig med de humant tilpassede varianter.

SEr på tre pandemi-scenarier

Selv om sandsynligheden vurderes at være lav, understreger SSI, at konsekvensen ved en såkaldt bekymrende variant i så fald kan være "stor".

Risikovurderingen ser nærmere på tre pandemiscenarier og konkluderer:

- Til trods for at der i de beskrevne scenarier vurderes at være en lav sandsynlighed for, at der kan opstå en VOC (variant of concern red.) i mink, kan konsekvenserne heraf være store, og omfatte nedsat infektions-, sygdoms- og epidemikontrol via vacciner, såfremt det sker, skriver SSI i rapporten.

Sundhedsministeriet bad i begyndelsen af marts Statens Serum Institut (SSI) om en opdateret vurdering af risikoen for den humane sundhed, hvis man genoptager minkavl i Danmark i 2023.

Foreslår smitteforebyggende tiltag

SSI har vurderet risikoen ud fra tre forhold: Erhvervsrisikoen for minkavlere, risikoen for samfundssmitte og smitte mellem mink og mennesker samt risikoen for udvikling af nye covid-19-varianter.

I beregningerne er effekten af forskellige smitteforebyggende tiltag taget med, oplyser SSI.

For alle tre pandemiscenarier gælder det, at man har vurderet sandsynligheden for og konsekvensen af, at henholdsvis 15, 30 og 100 genindsatte minkbesætninger (á 8.500 dyr) fra 2023.

I Danmark har minkavl været forbudt siden november 2020, da regeringen besluttede at aflive alle mink.

Forbuddet blev forlænget til også at gælde i 2022, efter at en en risikovurdering fra SSI konkluderede, at der på daværende tidspunkt ville være en risiko at ukendt størrelse ved minkhold i Danmark.

Poltisk slagsmål om mink venter

På baggrund af den nye vurdering venter nu det politiske slagsmål om, hvorvidt minkavl igen skal være tilladt eller om forbuddet skal forlænges.

Socialdemokratiet har hele tiden lagt op til, at det alene er de sundhedsfaglige hensyn, der skal lægges til grund for vurderingen.

Hos Danske Minkavlere regner Tage Pedersen således også med, at forbuddet vil blive ophævet:

- Covid-19 er ikke længere en samfundskritisk sygdom, og med den nye risikovurdering må politikerne igen åbne for minkavl i Danmark, siger han.

Dyreværnsorganisationer håber dog også på, at der tages andre hensyn med i overvejelserne.

- Vi er ikke virologer og skal ikke stille spørgsmål ved SSI’s vurdering, til gengæld ved vi noget om dyr og natur. Derfor må vi kraftigt opfordre regeringen og Folketingets partier til ikke at vurdere mink-sagen så snævert, siger Pernille Fraas Johnsen, phd. og landbrugsfaglig konsulent i World Animal Protection i en skriftlig udtalelse.

I fald politikerne vælger at fjerne forbuddet, vil der alt andet lige blive tale om et i første omgang decimeret minkerhverv. Kun 15 har i forbindelse med erstatningsforløbet søgt om dvalekompensation - og dermed sikret sig muligheden for at genetablere deres minkfarm. 1.253 har søgt om endelig nedlukningserstatning.

Da det blev besluttet at aflive alle mink og udstede et permanent forbud i november 2020, skete det med udgangspunkt i en risikovurdering på tre sider og alene foretaget af SSI.

Den nye risikovurdering består af en vurdering på 14 sider og et bilag på 28 sider og er koordineret med DK-VET (som rådgiver Fødevarestyrelsen i veterinærfaglige spørgsmål), ligesom Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed har haft dokumentet i kort høring.

Faktaboks

Risikovurdering i forhold til antal besætninger og mink:

  • 15 besætninger, 127.500 mink og 96.000 minkår: mindre end 0,5%
  • 30 besætninger og 255.000 mink og 192.000 minkår: mindre end 1%
  • 100 besætninger og 850.000 mink og 638.000 minkår: mindre end 3,5%

Kilde: SSI

Emneord

coronavirus mink

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle