Ny støtterunde for stop for landbrugsdrift i lavbundsområder

Kommuner og Naturstyrelsens lokale enheder kan søge om støtte til at stoppe for landbrugsdrift på kulstofrige lavbundsjorder.

Kommuner og Naturstyrelsens lokale enheder kan fra i dag, mandag, og frem til den 16. maj sende ansøgninger om naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder. Lavbundsprojekter skal placeres på kulstofrige lavbundsjorder og bidrager derfor både til forbedring af natur og vandmiljø og reducerer udledningen af drivhusgasser.

Formålet med lavbundsordningen er at forbedre natur og vandmiljø ved at ophøre med dyrkning af kulstofrige lavbundsjorder. Når dyrkningen ophører, reduceres nedbrydningen af jordens kulstofpulje og dermed mindskes udledning af drivhusgasser. Samtidig reduceres udledningen af kvælstof til gavn for vandmiljøet.

Projekterne skal placeres på kulstofrige lavbundsjorder og i hoved- og delvandoplande med et kvælstofreduktionsbehov eller i tilknytning til et Natura 2000-område.

Lavbundsordningen er en del af det danske landdistriktsprogram og den politiske aftale om Fødevare- og landbrugspakken fra december 2015. Lavbundsprojekter bidrager enten til at opfylde Vandrammedirektivet eller Natura 2000-direktiverne.

Kommuner og Naturstyrelsens lokale enheder kan søge om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder. Der kan både søges om forundersøgelse og om etablering af lavbundsprojekter.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle