Ny tilskudsordning til lavbundsjord åbner 1. februar

Den nye lavbundsordning er nyskabende ved at kunne søges af lodsejere og ikke kun af kommuner. Samtidig introduceres engangskompensation for værditabet ved at gøre marker permanent våde. 

Lodsejere kan fremover få op til 128.000 kroner i kompensation for hver hektar lavbundsjord, man tager ud af drift. Den nye ordning til udtagning af lavbundsjord skal bidrage til at mindske udledningen af drivhusgasser og samtidig skabe ny natur og et renere vandmiljø.

Miljøstyrelsen åbner den nye ordning for ansøgning 1. februar og inviterer til informationsmøde 4. februar. 

Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

"Vi har lyttet til lodsejerne og gjort den nye tilskudsordning enkel og simpel. Kompensationen udbetales fremover på én gang, og vi introducerer, at der kun gives ét tilsagn til hele projektet. Alt sammen for at få hurtigt gang i projekterne og lave ny natur på lavbundsjorden og reducere udledningen af klimagasser", siger kontorchef Bettina Helle Jensen fra Miljøstyrelsen.

Engangskompensationen i Miljøstyrelsens nye lavbundsordning adskiller den fra andre ordninger, hvor kompensationen udbetales over en 20 årig periode og efter årlige ansøgninger. Engangskompensationen dækker værditab af jorden og udgifter til anlæg og projektering.

Både for små- og store lavbundsprojekter

Tidligere var det kun kommuner, der kunne søge om lavbundstilskud, men Miljøstyrelsens nye lavbundsordning kan også søges af enkeltpersoner, virksomheder og fonde. Så fremover vil der både blive udtaget lavbundsmarker i lille og stor skala. 

Kommunerne har en fremtrædende rolle i den nye tilskudsordning. De vil komme til at stå for projekter, hvor mange landmænd går sammen om at udtage store arealer med lavbundsmarker til ny sammenhængende natur.

Hovedformålet med den nye ordning er at reducere udledning af klimagasser, men ordningen har også fokus på øvrige klima-, miljø- og naturmål og yder ét tilsagn til hele projektet, både forundersøgelse og gennemførelse. 

For at få tilskud skal dræning og jordbearbejdning ophøre. Det kan også være, at vandløb skal genslynges, at nedgravede vandløb skal genåbnes eller, at vandløbsbunden skal hæves. Man kan fortsat have dyr på græs, slå hø og gå på jagt på lavbundsjorden.

Enkle krav til lavbundsprojekter

For at kunne søge tilskud skal mere end 60 procent af landbrugsjorden have et kulstofindhold over seks procent. Zoom ind på kortet her og se din jords kulstofindhold.

Projekter bliver prioriteret ekstra højt, hvis de ligger i et Natura 2000-område, eller indeholder et vandløb med indsatsbehov, eller hvis udtagningen understøtter en af de andre nationale interesser som er beskrevet på www.mst.dk/lavbund. 

Fra den 1. februar kan man på hjemmesiden tegne sin jord ind og se, hvilke nationale interesser et lavbundsprojekt vil understøtte. Mindstearealet for et lavbundsprojekt er 10 hektar.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle