To nye chefer til Danmarks Naturfond

Danmarks Naturfond har netop ansat en ny ledelse, også på Skovsgaard Gods, hvor ny chef skal udvikle godset og fondens naturområder.

Der er blevet ansat to nye chefer i Danmarks Naturfond.

Anders Kay Gormsen bliver øverste leder for Danmarks Naturfond med ansvar for fondens drift og administration, overordnet ledelse, udvikling af turisme og oplevelsesøkonomi. 

Danmarks Naturfond blev stiftet af Danmarks Naturfredningsforening med det formål at sikre danske naturperler gennem opkøb og arv. Fonden ejer i dag 16 naturområder i hele Danmark foruden Skovsgaard Gods.

Og det er også på godset, der er blevet ansat en ny leder.

Det er Kristian Graubæk, som bliver ny daglig leder på Skovsgaard med ansvar for landbrug og grøntsagsproduktion og for udvikling af vild natur på godsets arealer og Danmarks Naturfonds øvrige naturarealer.

Maria Reumert Gjerding, formand for Danmarks Naturfond og præsident for Danmarks Naturfredningsforening, er meget glad for det nye ledelseshold: 

”Skovsgaard Gods er under omstilling mod en helt ny type landbrug, der både giver plads til den vilde natur, er klimavenligt og producerer økologiske fødevarer af høj kvalitet. Vi vil være med til at vise en vej for, hvordan landbruget kan opnå sine klimamål og samtidig understøtte natur og biodiversitet”, siger hun og fortsætter:

”Vi har nu sat et utroligt stærkt hold i ledelsen på Skovsgaard Gods til at løfte opgaven, som både kræver stor viden om naturgenopretning med naturlige processer, landbrug, formidling og oplevelsesøkonomi. ”

Anders Kay Gormsen bor på Strynø med sin familie på et mindre økologisk landbrug med kvæg og frugtavl. 

Kristian Graubæk er ansat som skovløber i Naturstyrelsen Storstrøm på Møn. Her har han været med til at udvikle en naturforvaltning med store græssende dyr, som skaber store resultater for både flora og fauna på arealerne. Kristian er vokset op med landbrug og uddannet landbrugsmaskinmekaniker.

Faktaboks

  • Danmarks Naturfond blev stiftet i 1967 af Danmarks Naturfredningsforening med det formål at sikre danske naturperler gennem opkøb og arv.
  • Fonden ejer i dag 16 naturområder i hele Danmark foruden Skovsgaard Gods.
  • Skovsgaard Gods blev testamenteret til Danmarks Naturfond i 1979 af Frk. Ellen Fuglede, som ønskede at sikre, at ejendommen og naturen efter hendes død ikke blev udnyttet eller bebygget, men forblev på naturbevarende hænder.
  • Skovsgaard Gods ligger i Hennetved på Sydlangeland. Godsets 389 hektar bliver drevet som økologisk landbrug, urørt skov og natur. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle