Nye digitale værktøjer skal sikre færre oversvømmelser

Regeringen afsætter 59,5 millioner kroner til nye data og digitale værktøjer, der skal gøre man bedre og mere præcist kan beregne risici og sårbarheder, når det kommer til, hvorhenne der bør foretages klimatilpasning.

For at sikre at de næste mange års investeringer i klimatilpasning bliver gjort ordentligt, så er der behov for endnu bedre data og digitale værktøjer, der kan hjælpe med at kortlægge hvor og hvor meget, der kan blive oversvømmet, og hvor store økonomiske skader, der kan blive tale om.

Til at sikre den bedre data og de digitale værktøjer afsætter regeringen derfor 59,5 millioner kroner.

Det oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Miljøministeriet i en fælles pressemeddelelse.

”Vi ser ind i en fremtid med voldsommere og vådere vejr og det er helt afgørende, at Danmark klimatilpasses bedre mod det mere ekstreme vejr, så vi kan skabe tryghed for de danskere, der bor i udsatte områder. Men klimatilpasning er komplekst, og derfor er det vigtigt, at vi gør det klogt. Med den her investering i data og digitale værktøjer sikrer vi et godt fundament for at træffe beslutninger om klimasikring. Samtidig understøtter initiativerne regeringens kommende nationale klimatilpasningsplan”, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

Fra klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) lyder det:

”Mange har allerede oplevet klimaforandringerne helt tæt på. Oversvømmede kældre og familier, der blev evakueret. I sommers så vi i Tyskland og Belgien, hvor galt det kan gå. Det skal vi undgå. Derfor investerer vi nu i en forbedring af vores datagrundlag, så vi får det bedst mulige grundlag at træffe beslutninger på”, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Det er først og fremmest i kommunerne og ved spildevandsselskaberne, der ventes at få gavn af investeringen, da de kommer til at få et forstærket beslutningsgrundlag til planlægning og udvikling af klimatilpasningsløsninger

Derfor afsætter regeringen 59,5 mio. kr. til nye data og digitale værktøjer, der kan hjælpe i arbejdet med at forebygge oversvømmelser og målrette klimatilpasningen over hele landet.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Miljøministeriet vil i samarbejde udvikle og løbende stille de nye data og værktøjer frit til rådighed.
 

Faktaboks

DIgitale værktøjer og bedre data

  • Blandt de nationale datasæt og værktøjer til klimatilpasning findes det Hydrologiske Informations- og Prognosesystem (HIP), Klimaatlas, Kystplanlægger og Klimatilpasning- og planlægningsværktøj til Miljø- og Planmedarbejdere (KAMP). Disse værktøjer videreudvikles og styrkes via denne indsats.
  • HIP drives af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og giver fri adgang til data velegnet til at forudsige problemer med højtstående grundvand.
  • DMI’s Klimaatlas leverer fri og let tilgængelig data over fremtidens klima i kommunerne til både eksperter og befolkningen.
  • Kystdirektoratet har med Kystplanlægger udarbejdet en kortlægning af risikoen i kystområderne, samt konkrete forslag til håndtering af risici for oversvømmelser og erosion.
  • Screeningsværktøjet KAMP samler data og beregninger, bl.a. om konsekvenserne af potentielle oversvømmelser. KAMP er udviklet af Miljøstyrelsen og Danmarks Miljøportal. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle