Nye eksporttal: Danske maskiner buldrer frem ude i verden

Eksporten af landbrugsmaskiner pynter på eksporten, der ellers er ramt af dårlige priser.

Samlet set er der måske ikke så meget at råbe hurra for. Den samlede eksport fra fødevareklyngen er faldet med 3,3 mia. kr. (-2,4 pct.) de første 10 måneder af 2018 sammenlignet med samme periode sidste år. Men der er også gode lyspunkter.

Eksporten af agro-teknologi, især maskiner til jordbrug og staldinventarer, er steget med 374 mio. kr. og og maskiner til nærings- og nydelsesindustrien er steget med 332 mio. kr. Samlet set er agroteknologien steget med 514 mio. kr. i perioden (+4,7 pct.).

"Det er på alle måder en god historie med den danske eksport af agroteknologi", siger statistikchef Finn Christensen fra Landbrug & Fødevarer, der fremhæver det tyske marked som den største aftager af danske maskiner.

Den samlede maskineksport er på ni mia. kr i årets første 10 måneder.

Mere gris til lavere pris

Det er især et fald i eksporten af grisekød på 2,9 mia. kr. og minkskind på 1,5 mia. kr., som har trukket eksporten ned, viser opgørelsen for de første 10 måneder af 2018«

»Men det er positivt, at mængden af grisekød til eksport er steget. Prisen kan vi jo ikke bestemme«, siger Finn Christensen.

Hvis man ser på grisekød, der er fylde meget i den danske eksport, så er der nemlig fremgang på den måde, at der er solgt mere kød end året før. Samlet set er der solgt grisekød for en lille milliard ekstra, men faldende priser trækker den modsatte vej. Denne priseffekt trækker fire milliarder ned, så derfor bliver den samlede tilbagegang på knap tre mia. kr. Det er især Øst- og Sydøstasien, der trækker ned med et eksportfald på 12,7 pct. Eksporten til EU er faldet med 0,8 pct. For minkskind er der tale om en tilbagegang på 1,5 mia. kr. Faldet skylder både en mindre mængde skind og især faldende priser.

Kina ned på tredjeplads

Der har været tilbagegang på fir ud af fem af de største eksportmarkeder, især Kina, hvor der er tilbagegang indenfor minkskind og grisekød. For blot få år siden var det nærmest udelukkende Kina inklusiv Hong Kong, der aftog de danske minkskind. Nu er andelen hertil nede på lidt over en tredjedel af det samlede antal skind, mens eksporten til Cambodia udgør 23 pct., Thailand 15 pct. og Vietnam 9 pct.

Tilbagegangen på det tyske og polske marked skyldes fortrinsvis et fald indenfor gris på hhv., 776 mio. kr. for Tyskland og 665 mio. kr. for Polen.

De første 10 måneder af 2018 var eksporten fra fødevareklyngen på 135,6 mia. kr., svarende til et fald på 3,3 mia. kr. i forhold til samme periode året før - et år med en rekordhøj eksport.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle