Nye krav til gødning og halm skal løfte økologien

Landbrug & Fødevarers Økologisektion og Økologisk Landsforening har udarbejdet et fælles forslag til ny praksis for brug af ikke-økologisk gødning og ikke-økologisk strøhalm.

Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarers Økologisektion præsenterer nu et nyt, fælles forslag til regler for tilførsel af gødning og anvendelse af halm til økologiske bedrifter.

De to organisationer har indledt dialog med Landbrugsstyrelsen om forslaget og håber, at den nye praksis kan indføres fra gødningsåret 2021/2022.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra de to foreninger.

 

Gammel målsætning

Forslaget følger op på en målsætning fra 2008 om at udfase konventionel husdyrgødning og indebærer blandt andet, at en del af den gødning, der i dag anvendes i økologien, skal erstattes med flere kvælstoffikserende afgrøder i sædskifterne.

Desuden skal de næringsstoffer, der fortsat må tilføres udefra, i højere grad stamme fra recirkulerede gødningskilder og restprodukter.

Forbruger-krav om udvikling

»Forbrugerne forventer, at økologien udvikler sig, og med vores fælles forslag fremmer vi en god, økologisk tankegang, hvor en stor del af de vigtige næringsstoffer, der bliver sendt ind til byerne med landbrugets produkter, skal tilbage på markerne«, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

 

Regler skærpes

I dag gælder der en vejledende grænse for tilførsel af ikke-økologisk gødning til økologiske bedrifter på 50 kg. kvælstof pr. hektar.

Mængden kan dog hæves til 100 kg N/ha, hvis landmanden dokumenterer et ekstra behov.

Med det nye forslag skærpes reglerne, så der indføres et absolut loft for tilførslen af ikke-økologisk husdyrgødning.

Der skal maksimalt kunne tilføres 40 kg. kvælstof pr. ha fra uafgasset ikke-økologisk husdyrgødning.

Har husdyrgødningen været afgasset i et biogasanlæg, kan mængden øges med 20 kg. kvælstof ekstra.

Der kan altså samlet tilføres maksimalt 60 kg. pr. ha fra ikke-økologisk husdyrgødning, hvis der også anvendes afgasset husdyrgødning.

»Med forslaget får vi sat en konkret grænse, men giver samtidig en særstatus til ikke-økologisk husdyrgødning fra biogasanlæg, fordi afgasningen også baner vej for andre recirkulerede næringsstoffer og producerer energi udover gødningen,« siger Hans Erik Jørgensen, formand for Økologisektionen hos Landbrug & Fødevarer.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle