Nye krav til varebiler – Husk at registrere din varebil inden 1. juli og undgå bøder

Inden 1. juli skal du registrere brugen af den hos Motorstyrelsen.

Hvis du har en varebil du bruger i erhvervsmæssig sammenhæng, så skal du inden 1. juli 2019 registrere ved Motorstyrelsen, om den bruges til hhv. ”firmakørsel” eller ”godskørsel for fremmedregning”. Er denne registrering og godkendelse ikke foretaget, risikeres bøder.

Baggrunden er, at fra den 1. juli 2019 vil varebiler på over 2.000 kg til og med 3.500 kg tilladt totalvægt, som fragter gods med en samlet vægt på over 11 kg pr. stykgods, være omfattet af godskørselsloven.

Det indebærer nye krav til både varebilsvognmænd og varebilschauffører. Og det indebærer, at de der ikke fragter gods skal registrere, at deres varebil bruges til firmakørsel, og dermed ikke er omfattet af godskørselsreglerne.

Ved firmakørsel forstås kørsel med en varebil, hvorved virksomheden kun transporterer gods, der tilhører den pågældende virksomhed. Der er også tale om firmakørsel, hvis virksomheden kører med gods, som denne lejer, udlejer, låner, udlåner eller har i sin besiddelse med henblik på køb, salg, fremstilling, behandling, bearbejdning eller reparation.

For at der kan være tale om firmakørsel, må godskørslen kun være en hjælpefunktion, det vil sige en mindre del, i forhold til virksomhedens samlede aktiviteter.

Læs nærmere på https://www.varebilskrav.dk/ .

Faktaboks

Fakta fra Færdselsstyrelsen – Om forskellen på firmakørsel og godskørsel.

Ved firmakørsel forstås kørsel med en varebil, hvorved virksomheden kun transporterer gods, der tilhører den pågældende virksomhed.

Der er også tale om firmakørsel, hvis virksomheden kører med gods, som denne lejer, udlejer, låner, udlåner eller har i sin besiddelse med henblik på køb, salg, fremstilling, behandling, bearbejdning eller reparation. For at der kan være tale om firmakørsel, må godskørslen kun være en hjælpefunktion (det vil sige en mindre del) i forhold til virksomhedens samlede aktiviteter.

Ved godskørsel for fremmed regning forstås kørsel med varebil, hvorved der mod betaling af enhver art transporteres gods, der ikke tilhører eller er knyttet til virksomheden på en måde, som er beskrevet ovenfor. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle