Nye medlemmer af EU-Parlamentet vil kæmpe for mere kontrol med vandkvaliteten

Mere overvågning af vandkvaliteten og bedre håndhævelse af eksisterende EU-regler for drikkevand og spildevand. Det står højt på dagsordenen hos flere af de nyvalgte danske medlemmer af EU-Parlamentet.

Vand kender ingen grænser, og EU spiller en afgørende rolle i forhold til at sikre, at der nu og i fremtiden er tilstrækkeligt rent drikkevand og ordentlig håndtering af spildevand.

10 ud af de i alt 14 nyvalgte danske medlemmer af Europa-Parlamentet, på tværs af partierne, har et stort ønske om øget kontrol med de eksisterende EU-regler og bedre overvågning af vandkvaliteten. Det skriver Danva, vandsektorens brancheorganisation, i en pressemeddelelse.

Baggrunden er, at organisationen i deres branchemagasin sætter fokus på EU’s betydning for vandet. I den forbindelse blev de nyvalgte danske medlemmer af Europa-Parlamentet spurgt, hvordan de vil sætte fokus på vand.

Svarerne viser også, at flere af de nyvalgte varsler forbud, der skal modvirke rester af Roundup og andre sprøjtegifte i drikkevandet.

"Hvad enten, vi taler om grænseværdier i grundvandet eller vandmiljøets økologiske tilstand, så er det regler, vi på demokratisk vis har taget en fælles beslutning om i det europæiske fællesskab. Direktiverne binder os sammen. De hjælper os til at navigere mod et fælles mål, så livet bliver bedre for alle i Europa i fremtiden, så vi kan beskytte vores ressourcer og begrænse både den lokale og grænseoverskridende forurening", lyder det fra Carl-Emil Larsen, direktør for vandsektorens brancheorganisation Danva.

Vand er i fokus de kommende år

EU’s formelle kompetence i forhold til drikkevand og spildevand er fastlagt i det fælles europæiske vandrammedirektiv fra 2000.

Vandrammedirektivets formål er at beskytte vandressourcerne og forhindre forurening, og direktivet indeholder en række miljømål, som medlemslandene skal nå senest i 2027.

De kommende fem år skal de nyvalgte medlemmer af Europa-Parlamentet tage stilling til flere vigtige direktiver, som skal sikre vandkvaliteten for de 510 millioner borgere i Europa. Blandt andet er drikkevandsdirektivet, byspildevandsdirektivet, regulativer om genbrug af vand og EU’s fælles landbrugspolitik til forhandling de kommende år.

Til temaet om EU’s betydning for vandet henvendte bladet sig til samtlige 14 nyvalgte danske europaparlamentarikere, men det lykkedes ikke at få disse fire kandidater til at medvirke: Peter Kofod (Dansk Folkeparti), Søren Gade (Venstre), Asger Christensen (Venstre) og Linea Søgaard-Lidell (Venstre), som indtager sit sæde, når Storbritannien formelt forlader EU.

Desuden var det ikke muligt at få Jeppe Kofods afløser, Marianne Vind, med inden redaktionens deadline.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle