Nye millioner skal sikre sammenhængende natur og urørt skov

Regeringen og Danske Folkeparti har besluttet afsætte millioner til mere sammenhængende natur. L&F roser puljen for at kunne give bedre muligheder for friluftsoplevelser.

Der er enighed mellem regeringen og Dansk Folkeparti om yderligere 112,7 mio. kroner til sammenhængende naturområder, mere urørt skov, flere levesteder til truede arter og tilskud til kommunale indsatser inden for Grønt Danmarkskort.

"Jeg vil have et grønnere Danmark. Regeringen og Dansk Folkeparti har nu besluttet at bruge yderligere 112,7 mio. kroner på en lang række gode indsatser, der alle er med til at styrke den danske natur. Sammen med de 150 mio. kroner, som vi kom med før påsken, er det noget, som kan mærkes i naturen", siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Viceformand i Landbrug & Fødevarer Lone Andersen glæder sig over initiativerne.

"Det er positivt, at Regeringen og Dansk Folkeparti lancerer en række initiativer, der bygger videre på de centrale principper fra Naturpakken  om nemlig frivillighed og inddragelse, så motivationen for at gøre en indsats styrkes", siger hun i en skriftlig kommentar, der fortsætter:

"Samtidig bakker vi fuldt op om, at man også ser på, hvordan man kan styrke indsatsen på statens arealer. Dette var også centralt i de yderligere naturinitiativer, som Miljø- og fødevareministeren lancerede før påske".

Til gengæld efterlyser viceformanden midler til at sætte gang i den multifunktionelle jordfordeling:

"En indsats for mere sammenhængende natur og målretning af naturindsatsen var også noget af det som Landbrug & Fødevarer sammen med Danmarks Naturfredningsforening lagde op til i vores udspil til fælles løsninger, hvor vi blandt andet pegede på multifunktionel jordfordeling som den vigtig del af løsningen. Vi havde derfor gerne set, at der også var fundet midler til at igangsætte en sådan multifunktionel jordfordelingsindsats".

Miljø- og fødevareministeriet oplyser, at der blandt andet afsættes midler til at understøtte kommunerne i at gennemføre projekter, der kan være med til at skabe bedre levevilkår for rødlistede og andre truede arter inden for Grønt Danmarkskort.

Læs mere aftalen her.

OBS. Opdateret kl 11:12: Kommentarer fra Lone Andersen er rettet.

Faktaboks

Flere sammenhængende naturområder, udlægning af urørt skov på private arealer, naturpleje på overdrev, markvildtindsats, kommunal pulje til at forbedre levevilkår for truede arter inden for Grønt Danmarkskort, en opdatering af rødlisten og omlægning af statslige landbrugsarealer til natur.

Det er alt sammen indsatser på naturområdet, som regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om at give yderligere støtte med en udmøntning på 112,7 mio. kroner

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle