Nye oplysninger om Forsvarets rolle i minksagen: "Helt vildt at læse"

Ordførere kræver svar fra forsvarsministeren, efter det er kommet frem, at hendes forklaring i minkskandalen ikke holder.

Nye oplysninger i sagen om Forsvarets rolle i minkskandalen gør det bare endnu mere nødvendigt at få svar ud af forsvarsministeren.

Det mener Konservatives Marcus Knuth, der gennem samråd og en lang række skriftlige spørgsmål til ministeren har forsøgt at finde ud af, hvad minister Trine Bramsen (S) vidste hvornår.

Landbrugsavisen.dk har onsdag omtalt en intern mail i Forsvarsministeriet, hvor det fremgår, at det er klart ulovligt for Forsvaret at udføre en opgave, hvis den der udsteder opgaven ikke har sit lovgrundlag på plads.

Det havde regeringen som bekendt ikke, da den satte gang i at aflive alle mink udenfor smittezonerne, men Forsvaret fortsatte med at optælle og registrere raske mink med henblik på aflivning, da dette kom frem.

"Det er helt vildt at læse, og det understreger nødvendigheden i, at ministeren begynder at svare på vores spørgsmål. Det er også interessant, at Bjørn Bisserup (daværende forsvarschef, red.) affejer advarslen fra en afdelingschef i Forsvarsministeriet", siger Marcus Knuth.

står sort på hvidt

Forsvarsministeren har gentagne gange, både ved samråd og skriftlige svar, henholdt sig til, at Forsvaret ikke har handlet ulovligt og har hjemmel i paragraf 7 i Forsvarsloven.

Den holder dog ikke, fastslår eksperter, Landbrugsavisen.dk har talt med.

Samtidig lyder det fra ministeren, at Forsvaret ikke direkte har aflivet mink, og derfor ikke har gjort noget ulovligt.

"Når der ikke var hjemmel til at aflive alle mink, så var der jo ikke nogen opgave for soldaterne at udføre. Hvorfor blev de så ikke kaldt hjem? Ministeren skylder både at give svar til danskerne, de udsendte soldater og de minkavlere, der har stået overfor soldaterne, og som indirekte er blevet forsøgt intimideret til at gennemtvinge statsministerens ulovligt ordre", siger Marcus Knuth, der bliver suppleret af Lise Bech fra Dansk Folkeparti:

"Det står jo sort på hvidt, at hvis man anmoder Forsvaret om at gøre noget ulovligt, så er det også ulovligt for Forsvaret. Ministeren kan ikke dække sig ind under paragraf 7", siger hun og tilføjer:

"Der har ikke været hjemmel til aflivningen, og det er ikke i orden, at Forsvaret har været sat ind".

vildledende svar

Hos Venstre mener ordfører Christoffer Aagaard Melson, at ministeren har været "noget vildledende i sine svar til Folketinget:

"Jeg synes på baggrund af den vurdering, man har lavet i Forsvaret, og eksperternes udsagn, at forsvarsministerens svar til os har været noget vildledende. Her har hun nægtet at forholde sig til, om man måtte fortsætte med at støtte op om udførelsen af en ordre, som man ved der ikke er hjemmel til", siger han og tilføjer:

"Tilsyneladende har man i systemet haft en klar holdning til, at det måtte man ikke, og det er derfor underligt forsvarsministeren ikke har givet dette svar".

Marcus Knuth (K) vil onsdag i Folketingssalen forholde forsvarsministeren Landbrugsavisens oplysninger, samt spørge hvornår ministeren blev bekendt med den manglende lovhjemmel, og hvorfor soldaterne ikke blev trukket tilbage.

Det er samtidig muligt, at Forsvarets rolle bliver undersøgt, når den aftalte granskningskommission begynder sit arbejde med at undersøge minkskandalen.

Faktaboks

Intern mail i Forsvarsministeriet 9. november 2020, kl 18:30 (navne er udeladt):

"Kære 

Helt kort version:

- Det følger af forsvarsloven, at Forsvaret kan løse opgaver for andre myndigheder.

Den lidt længere version:

- Efter forsvarslovens § 7 kan Forsvaret løse andre opgaver end Forsvarets kerneopgaver.

- Der er typisk tale om opgaver, som enten er en hensigtsmæssig følge af den virksomhed, som det militære Forsvar i øvrigt udfører, eller som er et udtryk for, at samfundets civile ressourcer på det pågældende område ikke er tilstrækkelige eller ikke er lige så egnede som Forsvarets ressourcer.

Som nævnt er det dog vigtigt at være opmærksom på det dobbelte hjemmelskrav: Den myndighed, som anmoder om bistand, skal selvfølgelig lovligt kunne fremsætte anmodningen. Hvis de anmoder Forsvaret om at gøre noget, der er ulovligt for dem selv, vil det som det klare udgangspunkt også være ulovligt for Forsvaret.

//"

Intern mail i Forsvarsministeriet 9. november 2020, kl 18:42 (navne er udeladt):

"I forlængelse af drøftelse med DC nedenfor bidrag fra xx om COVID og Forsvarsloven. I forhold til pointen om det dobbelte hjemmelskrav er det selvsagt vigtigt, at Forsvaret arbejder i regi af NOSTen under Rigspolitiets ledelse samt at Forsvarets støtte ikke har ekspropriativ karakter - men handler om generel praktisk og logistisk støtte til Rigspolitiet og Fødevarestyrelsen i aktiviteter, som de ansvarlige myndigheder har vurderet ikke har ekspropriativ karakter.

Mvh"

Svar fra Forsvarschef Bjørn Bisserup 10. november 2020, kl 08:54:

"Også herfra tak for afklaringen.

For god ordens skyld skal jeg gøre opmærksom på, at Forsvarskommandoen i forhold til de støtteopgaver, som Den Nationale Operative Stab, Politiet, Fødevarestyrelsen og Forsvarsministeriets departement har anmodet Forsvaret om at løse, er opgaverne løst med hjemmel i Forsvarsloven, og Forsvaret har netop lagt til grund, at myndighederne generelt har foretaget en vurdering af hjemmelsgrundlaget, og Forsvaret har ikke foretaget en konkret vurdering af spørgsmålet om opgaven har ekspropriativ karakter.

Blot for fuldstændighedens skyld fortsætter vi opgaveløsningen, medmindre vi hørerandet.

Venlig hilsenBjørn"

Emneord

coronavirus mink

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle