Nye regler ved tilsagn, hvis bortforpagter dør

De nye regler betyder, at du fortsat kan komme ud af dit tilsagn uden tilbagebetaling, hvis bortforpagter dør. Alt, du skal gøre, er at indberette det til NaturErhvervstyrelsen, da styrelsen ikke længere anser det for at være force majeure.

Nye retningslinjer for tilsagn indgået i 2015

Ifølge de nye EU-regler kan tilsagnshaver vælge, at tilsagnet skal ophøre uden tilbagebetaling, hvis arealet sælges, bortforpagtes, eller en forpagtning ophører. Hvis forpagtningen ophører, fordi bortforpagter dør, kan du derfor meddele til NaturErhvervstyrelsen, at du ønsker at komme ud af tilsagnet. Det betyder, at det har samme virkning at meddele styrelsen om bortforpagters død som tidligere.

Du underretter NaturErhvervstyrelsen om forpagtningens ophør ved at udfylde og indsende erklæringen ”Overdragelse uden producentskifte af tilsagn.”

Erklæringen finder ud på naturerhverv.dk

De nye retningslinjer betyder, at Naturerhvervstyrelsen ikke længere anser bortforpagters død som force majeure.

Tidligere har styrelsen anerkendt bortforpagters død som et force majeure-tilfælde. Det betød, at du kunne opsige dit tilsagn uden at skulle tilbagebetale tidligere udbetalt tilskud, hvis bortforpagter døde. NaturErhvervstyrelsen ændrer retningslinjerne, fordi parterne har mulighed for at tage højde for bortforpagters død i forpagtningskontrakten. Hermed gælder de samme regler for tilsagn som for grundbetaling.

De nye retningslinjer gælder for tilsagn indgået i 2015.

Reglerne for tilsagn indgået i 2014 gælder stadig

De nye retningslinjer gælder ikke for tilsagn indgået i 2014 eller tidligere. Hvis du har et tilsagn fra 2014 eller tidligere, kan du derfor fortsat meddele NaturErhvervstyrelsen, at du ønsker at træde ud af dit tilsagn på grund af force majeure, hvis bortforpagter dør.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle