Nye tal: Historisk høje udbytter i høsten

Høsten af korn i 2022 vendte tilbage til niveauet i 2019 og 2020. 

Den samlede kornproduktion endte i 2022 på 9,6 millioner ton mod 8,7 millioner ton i 2021 og lå fire procent højere end normalhøsten på 9,2 millioner ton. Normalhøsten er her gennemsnittet af høstudbyttet fra 2012-2021. 

Det er Danmarks Statistik, der har regnet på tallene fra indberetninger fra foreløbig to tredjedele af den samlede stikprøve på 2.800 bedrifter. 

Kornhøsten var præget af rekordhøje hektarudbytter for vinterhvede og vårbyg. Rapsproduktionen i 2022 blev den hidtil største med 894.000 ton - en stigning på 37 procent fra 2021. Stigningen skyldes både større arealer med raps og rekordhøje hektarudbytter.

Hidtil største udbytter for vårbyg og vinterhvede

De store kornafgrøder, vårbyg og vinterhvede, fik rekordhøje hektarudbytter i 2022. Vårbyg lå på 68 hektokilo/hektar, hvilket var 20 procent over normaludbyttet på hektokilo/hektar. Vinterhvede lå med 87 hektokilo/hektar 12 procent højere over normaludbyttet på 77 hektokilo/hektar.

Når den samlede kornproduktion alligevel kun havnede lidt over normalen, skyldes det årets markplaner. Det samlede kornareal faldt 4 procent fra 1.360.000 hektar i 2021 til 1.307.000 hektar i 2022. De højtydende vinterafgrøder udgjorde desuden kun 50 procent af det samlede kornareal mod normalt over 60 procent.

Salgsværdien af det danske korn udgjorde 12,9 milliarder kroner i høståret 2021, hvilket svarer til 16 procent af jordbrugets samlede salgsproduktion. Salgsværdien må dog forventes at blive højere i 2022 på grund af den aktuelle udvikling i kornpriserne. Salgsprisen på korn i 3. kvartal lå nemlig 51 procent højere end samme kvartal året før. 20.000 bedrifter dyrkede korn i 2022, hvor 11.000 havde vinterhvede og 16.000 havde vårbyg.

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle