Nye tal for kvælstofudledningen: Stagnerende udvikling fortsætter

De nyeste tal for kvælstofudledningen fra land til hav er nu offentliggjortt. Tallene viser udledningen i 2021, og korrigeret for nedbør er der tale om en udledning, der ligger på niveau med de senere år.

Der er nu kommet nye tal over udviklingen i udledingen af kvælstof fra land til havet.

Der er tale om tal fra den årlige Novana-rapport, som udkommer hvert år. og som Aarhus Universitet står bag. I den seneste rapport ser man på udviklingen i 2021, og når det kommer til udledningen af kvælstof, så var den - når man korrigerer for nedbør - på 55.000 tons.

Det svarer stort set til gennemsnittet for 2016-2018, som er på 56.300 tons kvælstof, oplyser Miljøstyrelsen.

 I 2020 blev der udledt 51.000 tons korrigeret for nedbør og i det mere våde år 2019 blev udledningen beregnet til at være 66.000 tons, korrigeret for nedbør.

De årlige kvælstoftal har i årevis medført massive politiske reaktioner. Da udledningen fra 2019, som af eksperter bliver betegnet som et helt usædvanligt år, blev offentliggjort skete det blandt andet under forhandlingerne om landbrugsaftalen i 2021, hvilket fik partier til at kræve, at landbruget fik endnu hårdere krav til kvælstofreduktioner. 

Fra Miljøstyrelsen lyder det, at landbruget står for hovedparten af udledningen af kvælstof til havet. Rensningsanlæg og andre såkaldte punktkilders andel af den samlede kvælstofafstrømning til kystvandene udgør - ifølge Miljøstyrelsen - cirka 10 procent.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle