Nye tiltag i reglerne for pligtige og husdyrefterafgrøder

Landbrugsstyrelsen har offentliggjort plantedækkebekendtgørelsen for 2021/2022. Landmænd kan blandt andet kan du anvende to nye alternativer, du får en mindre kvotereduktion ved brug af sen etablering af efterafgrøder, og du kan etablere blomsterbrak eller bestøverbrak efter dine efterafgrøder.

Den nye plantedækkebekendtgørelse, der er offentligjort fredag træder i kraft 1. august 2021.

I bekendtgørelsen er der en række nye alternativer i forhold til sidste år.

Det skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Der er nu mulighed for at etablere efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter eller benytte præcisionslandbrug i stedet for efterafgrøder. Dog skal man være opmærksom på, at man ikke kan anvende disse nye alternativer til målrettede efterafgrøder. Akkrediteringskravet til de laboratorier, som skal forestå gylleanalyserne for præcisionslandbrug vil først være gældende fra planperioden 2022/2023, lyder det. 

Klinte, morgenfrue og hjulkrone er føjet til listen over godkendte efterafgrøder.

Justeret kvotereduktion ved brug af fleksible frister

Reduktionen af kvælstofkvoten ved brug af sen etablering af efterafgrøder er blevet nedjusteret. Den justerede kvotereduktion gælder ordningerne for pligtige og husdyrefterafgrøder og målrettede efterafgrøder, skriver styrelsen. 

Blomsterbrak eller bestøverbrak efter efterafgrøder

Som noget nyt kan landmændene vælge at etablere blomsterbrak eller bestøverbrak efter pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder, så disse to braktyper træder i stedet for kravet om etablering af en forårssået afgrøde i foråret 2022.

Landbrugsstyrelsen arbejder på, at man også kan bruge de to braktyper i stedet for en forårssået afgrøde efter målrettede efterafgrøder etableret i 2021.

Det bliver nemmere at overdrage efterafgrøder

Styrelsen afskaffer desuden kravet om brug af omregningsfaktor, når overskud af efterafgrøder overdrages mellem virksomheder. Det betyder, at man ikke skal tænke på, om man skal omregne et areal med efterafgrøder, man modtager fra en anden virksomhed.

Kravet om, at en ophørende virksomheds efterafgrøder eller overskud fra tidligere planperioder skulle fordeles forholdsmæssigt til de virksomheder, som modtager erogså fjernet.

Reglerne for indberetning af efterafgrøder modtaget fra en anden virksomhed er blevet mere tydelige, ifølge styrelsen. Modtagne efterafgrøder fra en virksomhed, ophørt i planperioden 2020/2021, skal indberettes senest 10. september 2021 for at kunne bruges til at opfylde efterafgrødekrav.

Anmelderordning for angreb af aksløberens larve

Hvis  arealer med korn eller frøgræs er angrebet af aksløberens larve, er der nu mulighed for at få dispensation for forbuddet mod jordbearbejdning,. Det betyder, at angreb af aksløbererens larve skal anmeldes til Landbrugsstyrelsen. Derefter kan man foretage jordbearbejdning efter høst på de angrebne arealer, hvor der skal etableres forårssåede afgrøder.

Landbrugsstyrelsen arbejder på at færdiggøre vejledningen til pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag, som forventes offentliggjort i slutningen af april.

Du vil i slutningen af april kunne finde vejledning for planperioden 2021/2022 her

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle