To nye udbrud af fugleinfluenza fundet: Fasanopdræt ved Ringsted ramt

Et fasanopdræt ved Ringsted og endnu en hobbybesætning på Bornholm er ramt af den smitsomme fugleinfluenza H5N8. Dermed er i alt syv danske fjerkræbesætninger blevet smittet.

Et fasanopdræt på Sjælland og et bornholmsk hold af hobbyhøns er blevet ramt af fugleinfluenza. 

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemedelelse, hvor det fremgår, at arbejdet med at slå dyrene ned er startet.

Fasanopdrættet, der opdrætter fjervildt til jagt, blev onsdag testet positiv for den alvorlige og meget smitsomme fugleinfluenza af typen H5N8. Fasaneriet med en besætning bestående af 550 fasaner ligger i Kongsted øst for Ringsted.

Samtidig fik styrelsen også en melding om, at endnu et hold af hobbyhøns på Bornholm var blevet smittet. Det drejer sig om et mindre fjerkræhold ved Pedersker i Åkirkeby.

Udbruddene kommer kun en lille uge efter det seneste udbrud. Fredag i sidste uge blev en hobbybesætning i Østermarie bestående af 20 høns og 3 moskusænder testet positiv og aflivet.

Med de seneste to fund af fugleinfluenza, er der nu konstateret fugleinfluenza i syv besætninger i Danmark siden begyndelsen af november. 

"H5N8 er meget smitsom, og vi gør alt hvad vi kan for at forhindre, at fugleinfluenzaen spreder sig til andre fugle. For at bremse smitten, indfører vi restriktioner for fjerkræejere i området", siger Tim Petersen, souschef i Fødevarestyrelsen i meddelelsen.

Smittet af vilde fugle 

Der har siden november været krav om, at alt fjerkræ skal holdes under tag eller overdækning.

Ifølge Fødevarestyrelsen har de to besætningejere overholdt alle krav og regler, smitten er dog kommet ind alligevel, sandsynligvis indirekte via vilde fugle. Det kan eksempelvis være ved rester af ekskrementer fra en smittet vild fugl.

"Fødevarestyrelsen opfordrer derfor til, at ejere af fjerkræhold er særligt opmærksomme på at undgå, at vilde fugle kommer i kontakt med deres fjerkræ, eksempelvis ved at vilde fugle lander oven på deres net eller umiddelbart i forbindelse med indhegningen. Og så skal ejerne huske at skifte gummistøvler, hvis de går ind til deres fjerkræ, så de ikke har smittede fugleklatter under støvler", skriver styrelsen.

Er indhegningen større end 40 kvadratmeter, skal fuglene enten gå indendørs eller være overdækket af net eller mågetråd. Er arealet mindre end 40 kvadratmeter, anbefaler Fødevarestyrelsen, at fjerkræene dækkes med fast tag, et net eller mågetråd.

Med de to nye fund forventer Fødevarestyrelsen ikke, at kravet om overdækning bliver ophævet foreløbigt.

Fire tilfælde i hobbybesætninger

Ud af de syv tilfælde har fire hobbybesætninger været ramt. Det får nu Fødevarestyrelsen til atter at minde om krav og anbefalinger til fjerkræhold. 

"Det er alvorligt for fuglene, og det er en alvorlig situation i øjeblikket. Derfor vil vi også på det kraftigste opfordre til, at ejere af fjerkræhold, ikke mindst hobbybesætninger, er særligt opmærksomme på at følge krav og anbefalinger for at minimere risikoen for, at vilde fugle kommer i kontakt med deres fjerkræ. Både af hensyn til deres egne fjerkræ, men også af hensyn til fugle i det hele taget", siger Tim Petersen, souschef i Fødevarestyrelsen. 

Der bliver oprettet en beskyttelseszone og en overvågningszoner omkring de to nye udbrud på henholdsvis tre og 10 kilometer. Målet er, at zonerne skal sikre at smitten ikke spredes yderligere.

Inden for 10-kilometer zonen er det blandt andet forbudt at sælge æg samt at flytte æg, høns og andet fjerkræ uden tilladelse fra Fødevarestyrelsen, og alle fjerkræejere inden for tre-kilometer zonen har pligt til at registrere deres fuglehold.

HISTORISK SLEMT

Med nu syv danske udbrud er situationen markant mere alvorlig end ved det seneste store udbrud i 2016/2017, hvor der kun var ét udbrud af den alvorlige fugleinfluenza og flere mindre udbrud af den lavpatogene fugleinfluenza.

I 2016 valgte en række lande uden for EU, ligesom de har gjort det nu, at lukke ned for import af danske fjerkræprodukter i tre måneder. I alt vurderer man at udbruddet i 2016/2017 kostede den danske fjerkræbranche 108 mio. kr. 

Regningen bliver også stor denne gang. Indtil nu har eksporten til lande såsom Sydkorea og Sydafrika, der er Danmarks største aftagere af fjerkræprodukter, været lukket ned siden november og forventes ikke ophævet før en gang i juni.

Fugleinfluenza er meget alvorlig for fugle, og der kan i meget sjældne tilfælde ske smitte til mennesker ved nær kontakt med smittede dyr. Der er netop rapporteret om få tilfælde af smitte til mennesker i udlandet, men der er ikke konstateret smitte mellem mennesker.

Faktaboks

Syv danske udbrud

  • Den 16. november 2020 blev en stor rugeægs-besætning med 29.000 høns i Tustrup ramt.
  • Den 9. december blev en hobbybesætning ved Jelling med 400 sjældne ænder, høns og duer smittet.
  • 1. januar 2020 fandt man smitte i en fjervildtbesætning i Løvel med 9.000 dyr.
  • Den 6. februar blev der fundet smitte i en hobbybesætning ved en fritidsklub i Valby med ganske få undulater, parakitter og høns. Udbruddet er registreret, men tæller ikke med i nedlukningen af eksportmarkederne, da hverken dyr eller æg er gået til konsum.
  • 26. februar blev der fundet smitte i en bornholmsk hobbybesætning bestående af 20 høns og tre ænder.
  • 3. marts er der fundet smitte i endnu en bornholmsk hobbybesætning og på et sjællandsk fasaneri.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle