Nykredit overtager kæmpe kvægbrug - langt under salgspris

Tinghøjgaard er nu blevet solgt ved tvangsauktion til den store panthaver, Nykredit.

Nykredit har overtaget familien Bøje Pedersens store kvægbrug, Tinghøjgaard, i nord for Hadsund i Nordjylland, skriver Effektivt Landbrug.

Eneste bud ved tirsdagens tvangsauktion kom fra Nykredit. De bød 135 millioner kroner på kvægbruget, der ellers var sat til salg i tidligere i år for 172 millioner kroner.

Nykredit har for cirka 130 mio. kr. gæld i ejendommen.

Med i købet er der 1.081 køer og et tilsvarende antalt kvier. Det tilladte dyrehold er på 1500 årskøer.

Til de 13 ejendomme hører knap 1000 hektar.

Den anden store panthaver i ejendommen er Jyske Bank med cirka 60 mio. kr. gæld, skriver Nordjyske.dk.

Der er i alt over 200 mio. kr. gæld i ejendommen,

Advokat Rune Hyllested, der er kurator på boet, siger ifølge Effektivt Landbrug:

"Jeg kan konstatere, at vi har fået et hammerslag, som gør, at vi kan komme videre og få afsluttet boet".

Nykredit oplyser til Landbrugsavisen.dk, at de - som i andre lignende sager - har overtaget med henblik på videresalg.

Landbrugsavisen.dk ville gerne spørge Nykredit ind til deres aktuelle tanker om markedet for en stor malkebedrift, hvilke typer af købere, der kunne være, samt hvorfor de har valgt at overtage på tvangsauktion frem for at lade kurator forestå et salg.

Nykredit ønsker dog ikke at gå nærmere ind i detaljerne bag sagen.

Opdateret 12. december kl. 13.15: Kortfattet kommentar fra Nykredit tilføjet.

Faktaboks

  • Bedriften består af 982 ha fordelt på flere ejendomme samt staldanlæg med plads til ca. 1.120 køer i løsdriftsstalde opført i elementbyggeri.
  • 2x44 malkeanlæg Stranko tilknyttet opsamlerplads til 300 køer.
  • Der er ni boliger til bedriften, hvoraf nuværende ejer benytter de 4 af dem. Resten er udlejet.
  • Driftsbygningerne på Tinghøjgaard er indrettet til malkekvæg. Elementbyggeri fordelt på 3 stalde med malkecenter i midten. Spaltegulve. SDM besætning. Ca. 9.600 kg mælk til mejeriet/ko.
  • Velfærdsrum til personale med bad og toilet, samt kontor. Den gamle malkestald er bevaret til håndtering af råmælk. Stor lade, samt maskinhus og halmlade. Kalvehytter til kalvenes første levetid, herefter flyttes de ud på bedriftens øvrige ejendomme og vender hjem som kælvekvier. Gylletanke med kapacitet til 4 mdr.
  • Bedriften har et samlet eget jordareal på 982 ha fordelt på 14 omkringliggende ejendomme. 824 ha er omdriftsareal, 32 ha permanente græsser, anslået 30 ha skov, resten moser, udyrkede og bebyggede arealer.

Kilde: Salgsannoncen på evald-borup.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle