Nyt 90 hektar stort vådområde på vej

Små 90 hektar vest for Holstebro skal vådlægges og blive til et nyt vådområde.

Der er et helt nyt vådområde på vej vest for Holstebro. 

På den vestjyske herregård Nørre Vosborg, der er ejet af Real Dania, vil et cirka 90 hektar stort område inden længe blive omdannet til naturområde.

Hidtil har området, der tæller i alt 88 hektar, været udlagt som konventionel landbrugsjord, men nu skal dræn og grøfterne sløjfes og jorden igen vådlægges.

Det skriver RealDania i en pressemeddelelse.

Her i februar går man i gang med at etablere vådområdet i det, der kaldes Vosborg Enge. 

Det er naturstyrelsen, der udfører projektet, der er fiannsieret med støtte fra Den Europæiske landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne. 

Projektet forventes færdigt til maj, og at reducere udledningen af drivhusgasser med cirka 1400 ton CO2 om året, hvilket svarer til 16-18 ton per hektar om året. Derudover reducerer vådområdet også kvælstoftilførslen til Nissum Fjord. 

Reduktionen sker ved, at jorden tilføres mindre ilt, idet vandstanden hæves og dyrkningen ophører. Nedbrydningen af jordens kulstofindhold sker derved langsommere eller ophører helt, hvormed der udledes færre drivhusgasser.

Projektet vil blive fulgt af Aarhus Universitet, der løbende vil foretage målinger af effekten.

- Sammen med Naturstyrelsen har vi arbejdet længe på dette projekt, og derfor glæder det os, at der nu er fundet en god model. Omdannelsen af området til lavbundsprojekt betyder, at en del af arealet vil henstå som våde enge, og det gavner både klimaet, vandmiljøet og biodiversiteten. Dermed bidrager projektet også til den grønne omstilling, siger Peter Cederfeld, der er administrerende direktør i Realdania By & Byg.

De nuværende stisystemer i området bibeholdes, så der fortsat vil være ubegrænset adgang til naturområdet.

/kold 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle