Nyt anlæg får støtte: Skal udnytte græs optimalt til kraftfoder og biogas

Regeringen støtter et pilotanlæg for grøn bioraffinering.

Der har i årevis været talt om, at græs kan være et klimavenligt alternativ til afgrøder, som ikke udnytter solens fotosyntese i samme grad.

Nu har regeringen sammen med S, DF, R og SF besluttet at skyde otte millioner kroner ind i et  pilotanlæg for grøn bioraffinering.

Pengene kommer fra den grønne klimapulje. Klimapuljen blev etableret i forbindelse med PSO-aftalen og består af i alt 375 mio. kr. fra 2017-2020, som skal understøtte den grønne omstilling på en hensigtsmæssig måde, herunder særligt reduktioner, der kan bidrage til opfyldelsen af Danmarks 2030-mål i den ikke-kvoteomfattede sektor, altså dermed også landbruget.

"Etablering af et pilotanlæg for bioraffinering af grøn biomasse kan fremme brugen af landbrugsafgrøder med mere positive klima- og miljøeffekter end fx kornafgrøder," skriver Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i et notat.

Ved bioraffinering af kløvergræs produceres juice til biogas, pressekage til kvægfoder og proteinkoncentrat til kraftfoder.

Det meldes ikke i notatet, hvor og hvordan anlægget skal bygges.

Formålet med pilotanlægget er at kvalificere, optimere og demonstrere teknologien. Målet at gøre teknologien billigere, skabe et marked samt at kortlægge forventede effekter og sideeffekter.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle