Nyt biogas-samarbejde skal gøre kødproduktion mere bæredygtig

Et nyt partnerskab mellem biogasvirksomheden Bigadan og Danish Crowns åbner en lang række muligheder for at gøre kødproduktionen mere bæredygtig.

En fremtid, hvor naturgassen til Danish Crowns slagterier og fabrikker i Danmark og brændstoffet til koncernens lastbiler er erstattet med biogas og anden energi skabt på virksomhedens eget biologiske affald, er ikke længere drømmetænkning.

En ny strategisk aftale med biogasvirksomheden Bigadan sikrer Danish Crown adgang til betydelige mængder grøn energi, fremgår det af en pressemeddelelse fra de to selskaber.

- I takt med at interessen for fødevarer med dokumenterbart lavere klimaaftryk stiger, giver aftalen os mulighed for at gøre dele af vores produktion langt mere bæredygtige. Vi kan udnytte de restprodukter der
opstår i produktionen til varme og energi, og på den måde gøre vores produkter mere cirkulære, siger Jais Valeur, CEO i Danish Crown ifølge pressemeddelelsen.

Slam og mave-tarmindhold kan udnyttes

I produktionen på Danish Crowns slagterier og fabrikker opstår betydelige mængder biomasse fra f.eks. slam og mave-tarmindhold, der ikke er kan spises af mennesker eller udnyttes som dyrefoder.

Den biomasse sælges til biogasanlæg, og med den nye aftale bliver Bigadan eneaftager af biomasse fra Danish Crown i Danmark.

Bigadan driver en række biogasanlæg rundt omkring i Danmark. Et af Bigadan’s største biogasanlæg ligger ved Horsens kun 800 meter fra Danish Crowns største griseslagteri.

- Det giver rigtig god mening, at vi i industrien skaber tætte partnerskaber, hvor vi får udnyttet værdien, i dette tilfælde organiske affaldsprodukter, optimalt, og laver gode grønne løsninger, siger Henrik Laursen, CEO i Bigadan ifølge meddelelsen fra selskaberne.

- Sammen med Danish Crown er vi en del af landbrugets og fødevaresektorens kredsløb, og er vi glade for, at vi kan etablere partnerskaber som dette, hvor vi, udover at levere grøn energi baseret på affaldsprodukterne, også bidrager til, at vi recirkulerer vigtige næringsstoffer tilbage til landbruget, fortsætter han.

Når biomassen fra Danish Crown har været igennem biogasanlægget og er blevet afgasset, leveres den direkte tilbage til landbruget og bruges som gødning.

- Bigadans biogasanlæg ligger bogstavelig talt på den anden side af vejen, og både vi og Bigadan har en interesse i at skabe grønne løsninger, der kommer begge virksomheder til gode. Danish Crowns spild bliver til Bigadans råvare, og ender tilbage hos os. Det er en symbiose, der på alle måder giver mening, siger Jais Valeur, CEO i Danish Crown.

Direkte gasledning

I første omgang modtager Danish Crown en kontant afregning for biomassen. Men aftalen er indrettet sådan, at man i fremtiden i stedet kan blive betalt i eksempelvis biogas gennem en direkte gasledning til Danish Crowns slagterier og fabrikker eller i alternative og mere bæredygtige brændstoffer til koncernens lastbiler.

- Når vi får implementeret de muligheder aftalen giver, er den er et vigtigt skridt på vejen i Danish Crowns
bæredygtighedsrejse. Vi vil udfordre den globale kødindustri ved at gå forrest i arbejdet med at sikre en
bæredygtig omstilling af fødevareproduktionen, siger Jais Valeur, CEO i Danish Crown.

Danish Crown vil producere klimaneutralt (netto nul) kød i 2050 og har fået sin klimaplan godkendt af FN partnerskabet Science Based Targets.

/rost

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle