Nyt forslag om øremærket barsel kan også udfordre landmænd

Nyt forslag om øremærket barsel bliver modtaget med blandede følelser hos selvstændige og arbejdsgivere indenfor landbruget. Også politikere er splittede omkring forslaget.

EU har i 2019 påplagt alle medlemslande at sikre minumum ni uges øremærket barsel til begge forældre for at fremme ligestilling.

Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation blev tidligere på ugen enige om et forslag, som Folketinget skal kigge på. Det skal udmyntes i en lovgivning, der skal træde i kraft til august næste år.

I forslaget øremærkes 11 uger til henholdsvis mor og far. Bruges de 11 uger ikke, så falder de væk. Derudover kan yderligere 26 uger fordeles mellem forældrene.

Bestemme selv

GLS-A, arbejdsgiverforeningen for virksomheder inden for de grønne områder, mener, at forældre i videst muligt omfang selv skal kunne fordele deres barselsorlov.

"I familier, hvor man ønsker, at moderen skal holde længst mulig orlov, betyder de nye regler, at moderens orlov vil blive afkortet med 9 uger eller ca. 2,5 måned. Til gengæld er det positivt, at forældrene frit har mulighed for at fordele al orlov ud over det øremærkede. EU-direktivet blev vedtaget i 2019, og så skal det implementeres bedst muligt herhjemme", siger direktør i GLS-A Jens Bjørn Poulsen.

Direktør Jens Bjørn Poulsen mener også, at man i mange virksomheder kan være bekymret for, om der er mandskab nok til rådighed i en tid, hvor der er mangel på arbejdskraft, hvis mænd skal mere væk fra arbejdsmarkedet.

"Men der er selvfølgelig også både mænd og kvinder ansat i landbruget, så måske går den ligning op i sidste ende", tilføjer direktøren. 

Splittet folketing

Der er ligesom i befolkningen også meget blandede holdninger til forslaget blandt de politiske partier på Christiansborg.

Venstre har til nogens overraskelse meldt positivt ud om forslaget om mere øremærket barsel, mens de andre borgerlige partier mener, at det er en indgriben i den enkeltes frie ret til selv at bestemme over familielivet.

Regeringen vil se positivt på forslaget, er meldingen.

Fordel for familier

Det kan dog være en stor udfordring, hvis man har mange ansatte, og nu skal være klar på, at ikke kun den kvindelige ansatte men også den mandlige ansatte skal have længere barselsorlov

"Det kan blive en udfordring. Men det er også en fordel for familierne. Det kan give nogle gode diskussioner i familierne, for landmanden som far bliver sat i en ny rolle, hvis man vælger at give ham en øremærket barselsperiode. Og er han klar til det? Det vil også indbefatte en vurdering af produktionen på ens virksomhed", siger Lone Vieland Mortensen leder af Socialkonsulent-landbrug.

Forslaget har ikke de selvstændige som udgangspunkt, så der skal ses nærmere på, hvordan en øremærket ordning kan gælde for eksempel en selvstændig landmand.

"I et livsperspektiv er 11 uger ikke lang tid, og en far kan få en vigtig rolle i et barns opvækst, der også kan have indflydelse, hvis der kommer skilsmisse i familien og der skal fordeles tid mellem forældrene. Men de unge familier, der får børn, er ofte et sted i livet, hvor virksomheden også skal etableres for alvor, og det kan give visse udfordinger, hvis far er den selvstændige landmand og han trækker sig ud i tre måneder. Er virksomheden eller barnet omdrejningspunktet i den periode?", siger hun.

"Økonomisk mangler vi også at se beregninger på, hvad der er af kompensation til en selvstændig, hvis der ikke er tegnet en forsikring", siger Lone Vieland Mortensen.

Folketinget skal nu i en revideret barselslov fastsætte de regler, som gennemfører EU-direktivet om øremærket barsel. De nye regler skal træde i kraft august 2022.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle