Nyt kort: Her kan du skabe minivådområde med støtte

Udpegningskortet for minivådområder er nu klar.

Landbrugs-og Fiskeristyrelsen har udarbejdet et udpegningskort, der viser i hvilke områder, der kan søges om minivådområder i 2018. Det er nu klar.

I de mørkegrønne og lysegrønne områder på kortet kan du søge om etablering af konstruerede minivådområder i 2018.

Styrelsen har endnu ikke informeret om, hvordan man får fat på en oplandskonsulent, som skal hjælpe landmænd med info om, hvordan de søger støtte.

"Opgaven varetages af Seges, og i løbet af juni informerer vi på vores hjemmeside lfst.dk om, hvordan du får fat i din oplandskonsulent," skriver styrelsen.

Kortet kan ses her.

Mørkegrønt

De mørkegrønne områder er egnede områder. For at kunne ansøge om etablering, skal du også opfylde nogle krav, som du kan læse om i udkast til vejledning.

Lysegrønt

De lysegrønne områder er potentielt egnede områder. Den forventede effekt i disse områder er ofte lavere og mere usikker, så der er nogle yderligere dokumentationskrav til ansøgningen, du allerede skal indhente i sommeren 2017.

Du kan klikke på kortet og få information om gennemsnitseffekten i det enkelte område. Når du klikker på kortet, kommer en info-boks op. I info-boksen kan du også se, hvilket ID15-opland og Kystvandopland området tilhører.

Udpegningskortet er bl.a. baseret på indsatsbehovet for reduktion af kvælstof for minivådområder, for de enkelte kystvandoplande. I takt med at indsatsbehovet ændres, vil udpegningskortet for minivådområder også blive justeret.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle