Nyt: Landmænd kan se frem til fosforstøtte

Landbrugsstyrelsen sender ny bekendtgørelse om tilskud til mink- og fjerkræproducenter i høring.

Landbrugsstyrelsen har efter et halvt års forsinkelse sendt bekendtegørelse om fosforhjælp til landmændene i høring.

Den nye fosforregulering betyder, at fjerkræ- og minkbedrifter kan få øgede udgifter til at udbringe gødning. I 2019 kan de derfor søge om støtte fra en ny støtteordning, hvis deres bedrift bliver ramt af kravene i fosforreguleringen. Støttesatsen er 5 kr. pr. kg fosfor.

For at få støtte, skal de have en fjerkræ- eller minkbedrift, der ligger helt eller delvist i et af de særligt udpegede områder, der afvander til fosforfølsomme søer. På internet markkort kan man se, om man er omfattet.

Det bliver også en betingelse, at der skal være produceret mere end 1.000 kg fosfor fra fjerkræ eller mink på din bedrift i planperioden 2017/2018 og mindst halvdelen af bedriftens areal skal ligge i et opland med skærpede fosforkrav.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle