Nyt partnerskab skal sætte skub i grøn energi i Danmark og Sverige

Nyt partnerskab skal sætte skub på den grønne omstilling i Danmark og Sverige. Tre partnere tilfører 650 mio. kroner i kapital til køb af jordarealer til vedvarende energianlæg. Ved anvendelse af gældsfinansiering kan partnerskabet foretage investeringer for mere end 1,5 mia. kr.

Et nyetableret partnerskab, kaldet Renewable Energy Partnership I,tilfører 650 mio. kroner i kapital til at købe jordarealer til opførelse af solcelleanlæg og vindmøller i Danmark og Sverige.

Det skriver European Energy i en pressemeddelelse. 

Partnerskabet består af Novo Holdings, Sampension og European Energy.  Ved anvendelse af gældsfinansiering kan det nye partnerskab foretage investeringer for mere end 1,5 mia. kr.

Partnerskabet vil øge investeringerne i den grønne omstilling i Danmark og Sverige betydeligt. European Energy vil som led i samarbejdet varetage udviklingen af solcelleanlæg og vindmølleparker på de erhvervede arealer.

Partnerskabet vil opkøbe landbrugsarealer, som er velegnede til vedvarende energianlæg. Derudover vil partnerskabet afsøge muligheder for at kombinere fødevareproduktion og energiproduktion samt omlægge lavbundsjorder til grøn energiproduktion. '

Det kan udover en øget biodiversitet også medføre en dobbeltgevinst for klimaet, såfremt mere CO2 bindes i lavbundsjordene, samtidigt med at den grønne energi etableres på jorden.

Partnerne forventer med samarbejdet at kunne bidrage til, at Danmark kommer et skridt nærmere ambitionerne i den danske klimalov om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent allerede i 2030.

Derudover vil konvertering af landbrugsjord til grønne energianlæg styrke betingelserne for at opnå renere grundvand.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle