Nyt projekt skal give udbytter et kæmpe løft

»Future cropping« er partnerskab med 100 mio. kr. til at forbedre præcisionsjordbrug med højere udbytter og bedre miljø.

Højere udbytter, målrettet regulering, bedre miljø og flere job. Projektet »Future cropping« - fremtidens planteavl - som netop er skudt i gang, indeholder lidt af alt det, som landbrugs-Danmark hungrer efter. Staten satser da også 50 mio. kr. på det gennem InnovationsFonden. Sammen med yderligere 50 mio. kr., som hovedsageligt kommer fra de virksomheder, der er med i partnerskabet, skal de sætte en ny udvikling i gang.

»Det fantastiske er, at vi kan rykke radikalt ved præcisionsjordbruget og give udbytterne et kæmpe løft samtidig med, at vi udnytter resurserne bedre,« siger Ivar Ravn, direktør, Seges Planteavl.

Han forventer, at udbyttefremgangen vil kunne gå dobbelt så hurtigt som forædlingen alene betinger.

Future cropping skal først og fremmest udvikle systemer, så landmænd kan skabe data i marken og kombinere dem med eksisterende data om jordbund, klima og markdatabaser. Det nye er bl.a., at processen skal automatiseres.

»Vi har ufattelige mængder at data, der ikke udnyttes. I dag skal landmanden bære data rundt manuelt. Han kan sætte en udbyttemåler på og en gps og så videre. Men når landmanden selv skal flytte data rundt, bliver det ikke til noget. Nu laver vi et system, der automatisk opsamler, genererer og oversætter data og kombinerer det med jordens frugtbarhed og meget andet, så landmanden får mest muligt ud af det,« siger Ivar Ravn

Det kan landmanden få, fordi Seges skal udvikle beslutningsværktøjer, så landmanden kan bruge data til eksempelvis at fordele gødning og sprøjtemidler der, hvor det giver mest merudbytte og høste og så i den optimale rækkefølge og meget mere.

Skal virke om få år

Ifølge Kathrine Hauge Madsen, Seges, der er chef for projektet, er der tale om et partnerskab, der bygger mere på innovation end forskning. Det betyder, at der ret hurtigt skal udvikles løsninger og teknologier, der er klar til markedet.

»Det skal ud at virke i løbet af tre til fem år,« siger hun.

Forskning er dog stadig en del af projektet. Partnerskabet består af både Seges, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, AgroTech og en lang række virksomheder.

Ifølge Kathrine Hauge Madsen handler det ud over at udvikle et system, der trækker data ud af marker og databaser også om at udvikle nye præcisionsmaskiner, som kan samle og bruge data, så landmanden kan træffe de rigtige beslutninger. Derfor har rådgivningen en kerneopgave i partnerskabet. Det kommer også miljøet til gode, hvilket også er et vigtigt mål.

»Når man gør noget mere præcist i marken, handler det hurtigt om udnyttelse af næringsstoffer, og så kan det bruges i sammenhæng med målrettet regulering,« siger hun.

Stort vækstpotentiale

Selv om Future Cropping tager udgangspunkt i landbruget, så rummer det også store muligheder for følgeindustrierne. Partnerskabet forventer, at arbejdet vil bidrage til at skabe vækst og eksportfremgang for den dansk agro- og miljøteknologi. Landbrug & Fødevarer har vurderet, at landbruget med en intensiv bæredygtig produktion kan øge planteproduktionen med 42 procent i 2030, mens landbrugseksporten kan øges med 82 procent. Resultaterne af partnerskabet kan være med til at udløse det potentiale.

Faktaboks

Deltagere

  • Kongskilde Industries, Yara Danmark, Novozymes, Orbicon, Ejlskov
  • Agro Business Park, Rambøll, Foss, AgroTech, Aarhus Universitet, GEUS, Københavns Universitet og Seges

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle