Nyt regnskab: Danish Crown udbetaler 1,7 milliarder til landmændene

Slagterigiganten får dog ikke opfyldt målet om en afregning på grisekød, som er 60 øre over det europæiske indeks.

Hovedparten af Danish Crowns overskud bliver i år udbetalt til ejerne. Totalt bliver der sendt 1,7 milliarder kroner ud til andelshaverne ud af et samlet overskud på 2,18 milliarder kroner.

Det fremgår af Danish Crowns regnskab, som er offentliggjort tirsdag morgen.

Restbetalingen for grise bliver 130 øre pr. kilo og 110 øre pr. kilo for søer, mens kreaturandelsejerne får en restbetaling på 135 øre pr. kilo. Derudover bliver der sat 214 millioner kroner ind på andelsejernes ejerkonti.

For en landmand, der årligt leverer 10.000 grise til Danish Crown, bliver det samlet set til cirka 1,5 mio. kroner.

- Det er et stabilt resultat i et år med store udfordringer. Det har været hidtil uset vanskelige forhold at drive forretning under. Inden vi rigtigt havde lagt COVID-19 bag os, ramte inflationen os langt hårdere end forventet, så set i det lys er det faktisk et acceptabelt resultat, siger administrerende direktør Jais Valeur, fra  Danish Crown i en pressemeddelelse. 

Vigtigt mål bliver ikke opfyldt

Danish Crown indfrier dog ikke et vigtig mål. For strategimålet om at levere en afregning på grisekød, som er 60 øre over det europæiske indeks, bliver nemlig ikke indfriet. Det lander nemlig på minus 74 øre.

Det er ikke godt nok, erkender Jais Valeur.

- Det skal vi have rettet op på gennem en stram omkostningsstyring og fokus på vores kernemarkeder. Forbrugerne oplever lige nu en udhuling af deres købekraft på grund af inflationen. Derfor fylder private label og discount mere, og det forventer vi ikke vil ændre sig. Vores fordel er, at vi er en velinvesteret virksomhed og er kendt for produkter af høj kvalitet, men vi ved også, at vi kan gøre det endnu bedre, og det potentiale skal vi forløse, siger Jais Valeur.

Balance er ikke sikret på gårdene

Omsætningen stiger 10 procent fra 58,3 mia. kroner til 64,2 mia. kroner. Indtjeningen fra driften (EBIT) går frem fra 2,82 til 2,89 mia. kroner, men øgede renteomkostninger og større skatteudgifter gør, at årets resultat lander på 2,18 mia. kroner mod 2,26 mia. kroner i regnskabsåret 2020/21.

- Der er blevet arbejdet benhårdt for at løfte priserne på vores produkter. Vi er kommet igennem med store stigninger, men det er ikke nok til at sikre balance i økonomien ude på gårdene, hvor inflationen også har ramt hårdt. Salget til vores vigtige højprismarkeder uden for Europa har været udfordret af et højt udbud af grisekød globalt, så der er behov for yderligere prisstigninger og et fortsat stramt fokus på omkostningerne, siger Jais Valeur.

God kreaturforretning

Ikke mindst kreatur-forretningen i Danish Crown Beef har haft et godt år. Derfor hæves efterbetalingen for ejernes leverancer af kreaturer fra 130 til 135 øre pr. kilo.

Et lavt udbud af oksekød i Europa har sikret et højt prisniveau, og samtidig er driften optimeret i både den danske kerneforretning, på de to slagterier i Tyskland og i Scan-Hide, der forædler kreaturhuder til læder.

DAT-Schaub, der forarbejder dele af grisen til fødevareingredienser og råvarer til medicinalindustrien, leverer et nyt rekordresultat og fortsætter den imponerende vækst.

Virksomheden har i løbet af året styrket sig med køb af de resterende ejerandele i de amerikanske og spanske datterselskaber. 

KLS i Sverige og polske Sokolów præsterer på et højt niveau og har en stærk position på deres hjemmemarkeder, mens handelsvirksomheden ESS-FOOD igen går frem og leverer et historisk godt resultat.

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle