Nyt ukrudtsmiddel til kartofler, ærter og bønner

Novitron er et nyt ukrudtsmiddel, der skal anvendes inden afgrødens fremspiring.

Nordisk Alkali vil til den kommende sæson markedsføre ukrudtsmidlet Novitron, som er godkendt til kartofler, ærter og hestebønner. Midlet indeholder aktivstofferne aclonifen og clomazon, som kendes fra Fenix og Command.

»Novitron er en videreudvikling af den rene aclonifen, der er meget brugt i kartoffelavlen. Og ved at blande den med clomazon kan der opnås en god virkning på blandt andet sort natskygge samt snerle- og vejpileurt,« fortalte Søren Hansen, Nordisk Alkali, på DLG VækstForum.

Han tilføjede, at Danmark fik godkendt Novitron i februar 2014 - som det første land i EU. Men da Nordisk Alkali vurderede, at en del landmænd havde restlagre af Fenix uden afgift, og det kneb med at producere og distribuere tilstrækkelige mængder inden vækststart 2014, har firmaet valgt først at markedsføre midlet i år.

Skal anvendes før fremspiring

Novitron skal anvendes før fremspiring for at undgå afblegning af afgrøden.

»Der må maksimalt udføres en behandling pr. år. Og for at beskytte grundvandet må Novitron maksimalt anvendes hvert tredje år. Der må endvidere i samme periode ikke også anvendes andre produkter, der indeholder clomazon,« fortalte Søren Hansen.

I grønne ærter, hestebønner og ærter til modenhed bør ukrudt bekæmpes senest to dage efter såning - dog ikke, hvis der er udsigt til kraftig regn efter udbringningen, da det kan give gulfarvning af afgrøden.

Faktaboks

Novitron

  • Må anvendes til ukrudtsbekæmpelse i kartofler, hestebønner og ærter.
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet.
  • Indeholder 500 gram aclonifen og 30 gram clomazon pr. kg.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle