A-One vil være mere klimavenlig

Sojaskrå er en god proteinkilde til svin, men ulempen ved sojaskrå er, at grise ikke udnytter al proteinet i råvaren.

Øger man udnyttelelsen af protein, kan man både reducere importen fra for eksempel Sydamerika og reducere kvælstofudledningen fra den danske svineproduktion.

Denne virkning kan man ifølge A-One opnå ved at tilsætte DeviGain til foderet.

»DeviGain udnytter Devamin-teknologien, der binder aminosyrerne til sukker, så de først frigives i tyndtarmen og dermed undgår nedbrydning i mavesækken«, fortæller Jakob Repsholt, A-One.

Han har beregninger, der viser, at man kan spare op til 80 kg soja pr. ton foder ved at tilsætte DeviGain.

»Det svarer til 13 kg sojaskrå mindre pr. slagtesvin«, tilføjer Jakob Repsholt.

Tilvækst og foderforbrug forbedres i de fleste forsøg med DeviGain med op til fem procent, men også uden indregning af denne effekt er der en god klimamæssig gevinst, idet udledningen af drivhusgasser reduceres med op til 17 procent, og kvælstofudledningen reduceres med op til 25 procent.

»På den måde kan svineproduktionen yde et stort bidrag til, at landbruget når klimamålene«, fastslår Jakob Repsholt.

Hvis alle danske slagtesvin fik foder med DeviGain, ville det betyde en reduktion i importen af sojaskrå på over 300.000 ton årligt.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle