Optagningssæsonen 2022 lakker mod enden

Af Birgitte A.B. Andersen, planterådgiver, Sagro

Optagningssæsonen 2022 er for mange avleres vedkommende slut, kun enkelte stivelseskartoffelmarker er endnu tilbage. Det generelle billede er en fornuftig avl og kvalitet inden for både spise-, lægge-, proces- og stivelseskartoflerne. De danske priser på kartoflerne er stigende som følge af øgede dyrkningsomkostninger. Stivelsesfabrikkerne er godt og vel 3/4-dele henne i kampagnen, der indtil nu er forløbet uden de store problemer.

Europa

Priserne for spise- og proceskartofler af god kvalitet er stadig høj. I Tyskland er prisen for spisekartofler godt 70 procent højere end på samme tid sidste år. De hollandske priser på proceskartofler ligger minimum 30 procent højere end sidste år.

I Frankrig er noteringen på spisekartofler omkring 50 procent højere end sidste år. Nu, hvor optagningssæsonen ned gennem Europa er afsluttet, har NEPG (Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig) opgjort avlen for 2022. Tidligere på efteråret var de ude med meldinger om op til 11 procent lavere udbytte end 2021 som følge af tørke. Endelige tal melder kun 6 procent nedgang på totaludbytte. Ses i stedet på udbytte per hektar er der et fald på 7,8 procent i forhold til 2021 og 6,7 procent lavere end de seneste fem års gennemsnit.

Kun Holland har et stigende udbytte, mens de tre resterende lande har et større eller mindre fald i udbyttet. Siden 2010 og til nu ses en trend med faldende udbytter per hektar, hvilket kan skyldes flere ting, blandt andet vejret, sorter, pressede sædskifter og så videre. Kartoffelavlen er presset på økonomi, eksplosivt højere omkostninger, høje afregningspriser på korn med mere.

NEPG anbefaler deres avlere, at kommende kontrakter bliver prisindexeret i forhold til omkostningerne til energi, gødning, maskiner og så videre. Ikke kun Europa har færre kartofler, USA er også ramt af lavere produktion som følge af vejret, men også et fald i arealet, som medfører højere priser.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle