Over 100 millioner kr. fra GUDP skal styrke den grønne udvikling i fødevaresektoren

19 projekter, der skal styrke den grønne omstilling i fødevaresektoren, har fået tilsagn om næsten 104 millioner kroner fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Landbrugsstyrelsen.

Et filtersystem til at opsamle fosfor i lavbundsjorde. En automatisk video-identifikation af halte køer i kvægbesætninger. Bæredygtig engangsservice af restmateriale til take-away. Det er nogle af de projekter, som har fået del i støtten til grøn innovation på i alt 104 mio. kr.

”Vi har udvalgt 19 nytænkende projekter, som kan være med til at bane nye veje for fødevareerhvervet og løse nogle af samfundets miljø- og klimaudfordringer. Samtidig er vi med til at søsætte projekter, som kan støtte op om ambitionerne i de nye politiske aftaler inden for landbrug, hav, fiskeri og akvakultur,” fremhæver bestyrelsesformanden for GUDP Mikael Thinghuus.

Af de 19 projekter har de otte Aarhus universitet som hovedansøger og står til at får rundt regnet halvdelen af midlerne.

Baner vejen for nye måder at mindske madspild

GUDP støtter projekter, der har effekt på både grønne og økonomiske parametre, og hvor de nye løsninger umiddelbart kan implementeres i erhvervet på kort sigt. Mange af de nye projekter tager fat i aktuelle problemstillinger og vil for eksempel mindske udslip af metan fra gyllelagre og udvikle filtersystemer til at opsamle fosfor i lavbundsjorde.

GUDP giver også økonomisk tilskud til flere projekter, der vil mindske madspild. Et projekt vil udvikle en app, der kan forudsige produktionsspild, så det er muligt at korrigere for potentiel madspild i produktionen. Et andet projekt ser på, hvordan madaffald kan bruges i en cirkulær fødevareproduktion.


 

Faktaboks

Fakta om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) støtter innovative projekter, som fremmer grøn og økonomisk bæredygtighed inden for landbrug, fiskeri, akvakultur og fødevareindustri. GUDP er ledet af en ministerudpeget bestyrelse, og medlemmerne er erhvervsfolk fra hele fødevaresektoren. Programmet hører under Landbrugsstyrelsen i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Se GUDP’s hjemmeside.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle