Overblik: Fem centrale punkter i blå bloks landbrugsudspil

Krav om flere penge, nye metoder til at nedbringe kvælstofudviklinger og brug af landbrugsstøtten til udvikling af dansk landbrug er blandt de de centrale punkter i blå bloks udspil til en landbrugsaftale.

De fem partier i blå blok præsenterede fredag morgen deres fælles udspil til en landbrugsaftale.

Udspillet lover reduktioner på mindst 1,9 mio. ton CO2-ækvivalienter frem mod 2030, hvilket er 7,4 mio. ton alt.

Samtidig reducerer udspillet udledningen med 10.800 ton kvælstof, hvilket svarer til regeringens udspil.

Læs hele udspillet her.

Herunder fem centrale punkter fra aftalen.

1 Markant bedre finansiering

For at komme i mål med en grøn omstilling af fødevaresektoren på en bæredygtig måde, er der ifølge blå bloks udspil brug for at skaffe yderligere finansiering. Konkret er der behov for 325 mio. kr. i 2022, og 750 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.

Blå blok henviser til, at der til sammenligning er brugt 13,4 mia. kr. på klimaaftalen for energi og industri og 3,4 mia. kr. til grøn omstilling af vejtransporten frem mod midtvejsevalueringen i 2025.

2 Mere ambitiøs udtagning af landbrugsjord

Der skal ifølge udspillet også sikres en mere ambitiøs udtagning af kulstofrige lavbundsjorde end med initiativerne i regeringens udspil.

I udspillet foreslås det, at regeringens ambitionen om udtagning af 88.500 ha. lavbundsjorder og randarealer øges til over 100.000 ha. frem mod 2027.

3 Grønne indsatser uden for markerne skal sikre en stor kvælstofreduktion

Der er ifølge blå bloks udspil brug for yderligere reduktioner af udledningen af kvælstof til mange fjorde og kystvande. I stedet for yderligere restriktioner på markerne, som regeringen foreslår, skal det opstillede mål om en reduktion af kvælstofudledningen på 10.800 ton i stedet nås gennem følgende nye tiltag:

Mere skov og flere våde naturområder uden for markerne som fjerner kvælstof mellem marken og fjorden.

Tilskudsordninger til ekstensivering af lavbundsjorder og etablering af græs og andre afgrøder med lav kvælstofudledning i områder med særligt stort behov for at reducere udledningen. Samt skærpede krav til rensning af spildevand samt brug af marine virkemidler i vandmiljøe

4 Målrettet kvælstofregulering holdes i ro

Det er ifølge udspillet også afgørende, at vi har en effektiv kvælstofindsats, der beskytter grundvand og kystvande, men samtidig kan der ikke dyrkes planter på markerne uden et vist tab af kvælstof.

"Dansk landbrug har over de seneste mange år halveret udledningen af kvælstof, og har derfor leveret et væsentligt bidrag til at sikre et bedre vandmiljø. I dag er de lavthængende frugter høstet, så for at sikre en stærk fødevareproduktion skal det nuværende loft over hvor store krav om efterafgrøder, der kan stilles til landmænd, som udgangspunkt holdes ro i den kommende vandplansperiode", lyder det i udspillet.

5 Landbrugsstøtten skal bruge til at udvikle dansk landbrug

Landbrugsstøtten skal bruges til at understøtte og stimulere en grøn omstilling og udvikling af erhvervet. Derfor skal midlerne ikke, som det forslås i regeringens udspil, bruges til at udtage landbrugsarealer, mener blå blok.

Ydermere mener man i udspillet, at regeringens udspil fører til en massiv omfordeling af støtten, og det vil bringe mange bedrifter på randen af konkurs. De 3,9 mia. kr. (årligt 780 mio. kr.), som regeringen vil bruge på udtagning, bør i stedet bruges på en grøn udvikling af erhvervet med fokus på effektbaseret måling af tiltagene, mener man.

Pengene skal i stedet primært anvendes på etablering af to brede eco schemes som alle landmænd skal have reel mulighed for at søge.

Emneord

Landbrugsaftale 2021

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle