Overblik: Her er AC Farmings konkursramte selskaber

Aktiviteterne i AC Farming er fordelt i otte forskellige selskaber, hvor de seks er under konkursbehandling. Få overblikket her.

AC Farmings historie historie går tilbage til 2016, hvor Jan Rodenberg i april købte de første tre ejendomme med 1.100 søer og 220 hektar i Frørup ved Christiansfeld.

Selskabets aktiviteter har været placeret i otte selskaber, hvoraf de seks nu er under konkursbehandling. AC Farmings aktiviteter er placeret på 18 landbrug i syd- og midtjylland

Siden starten i 2016 har selskabet købt yderligere op og har i dag 8.300 søer og en produktion på 250.000 smågrise og 20.000 slagtesvin. Desuden ejer selskabet 2.200 hektar jord.

Selskabet har 2.300 avlssøer, der efter planen skal levere avlsdyr til det nye avlsselskab Danish Genetics, der blev stiftet af en gruppe svineavlere, der ikke længere ønskede at være med i DanBred.

Sådan er aktiviteterne fordelt

I AC Farming A/Ss årsregnskab 2017 var den samlede gæld gjort op til 351 mio. kr. og egenkapitalen til 33 mio. kr. Selskabet fik et resultat på 17,1 mio. kr. efter skat.

AC Farming Gesten ApS
Selskabets hovedaktivitet består i at producere af smågrise. Årets resultat i 2017 udgorde minus 0,1 mio. kr. efter skat.

AC Farming Mark A/S
Selskabets drift vil består af drift af marker i AC Farming-koncernen. Resultatet i 2017 regnskabet var et tab på 59.192 kr.

AC Farming Give A/S
Selskabets væsentligste aktiviteter er landbrugsdrift, hvor hovedaktiviteten består i produktion af smågrise.Selskabet har i 2017 overtaget landbrugsejendomme med produktion af smågrise fra dets tidligere moderselskab. Resultat udgjorde plus 4,5 mio. kr. efter skat.

AC Farming Klovborg A/S
Selskabets væsentligste aktiviteter er landbrugsdrift, hvor hovedaktiviteten består i produktion af smågrise. Selskabet har i dets første regnskabsår, 2017, investeret i en landbrugsejendom med produktion af smågrise. Årets resultat udgør 4,5 mio. kr. efter skat.  Resultatet var påvirket af omkostninger i forbindelse med indkøring af produktion efter overtagelsen.

AC Farming Frørup A/S
Selskabets væsentligste aktiviteter er landbrugsdrift, hvor hovedaktiviteten består i produktion af smågrise. I 2017 regnskabet var der minus 3,1 mio. kr. efter skat. Årets resultat er påvirket af tab i forbindelse med produktionmæssige udfordringer samt nedskrivning på en ejendom med 0,8 mio. kr.

Som advokater til at varetage konkursbehandlingen af selskaberne er udpeget Lars Hjortshøj Nielsen fra Aarhus og Mads Danielsen fra Vejle.

På kortet herunder ses, hvor de 18 bedrifter er placeret.
Kilde: AC Farming.dk
Grafik: Ulf Skov Nielsen/LandbrugsMedierne

AC Farming

Emneord

AC Farming Tema

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle