Overblik: Her er de seks forskellige typer efterafgrøder
Efterafgrøder skal opfylde miljøkrav og sikre, at der opnås fuld EU støtte. Få et overblik over de seks forskellige typer af efterafgrøder.

Det er langt fra ligegyldigt, hvilke efterafgrøder der vælges ved etableringen til efteråret. Hverken i forhold til miljøkrav, pengepung eller i forhold til de positive virkninger efterafgrøderne kan have på jordens frugtbarhed.

Nogle efterafgrøder sender nemlig rødderne mere end to meter ned i jorden, hvor de dels opsamler næringsstoffer, som kan frigives til de efterfølgende afgrøder, og dels løsner jorden, så vandhusholdningen og livet i jorden forbedres.

I nedenstående kan du få et overblik over de forskellige typer af efterafgrøder.

1. Pligtige efterafgrøder

Gælder for alle landmænd med et efterafgrødegrundlag på mere end ti hektar.

Pligtige efterafgrøder kan opspares fra år til år, og skal sikre, at du får fuld N-kvote i 2018. Pligtige efterafgrøder skal efterfølges af vårsæd.

Endelig indberetning senest 31. august.

2. MFO-efterafgrøder

Skal sikre, at du får hektartilskud for alle afgrøder i 2017.

MFO gælder for alle landmænd med mere end 15 hektar, og skal bestå af to arter, med mindre der er tale om græsudlæg.

Skal være indberettet med fællesskemaet 21. april.

Efterafgrøder er i hus 8. juni · 00:00

3. Frivillige efterafgrøder med tilskud

I 2017 har der kun været mulighed for at opnå tilskud til efterafgrøderne i visse områder. Disse efterafgrøder skulle indberettes sammen med fællesskemaet 21. april.

 

4. Frivillige efterafgrøder

Kan etableres uden særlige krav, ligesom man, modsat de øvrige efterafgrøder, må så kvælstof-fikserende arter alene eller i blanding med øvrige arter.

Frivillige efterafgrøder skal ikke anmeldes.

5. Husdyrgødnings-efterafgrøder

På nogle ejendomme er der i forbindelse med miljøgodkendelse stillet krav om ekstra efterafgrøder.

Disse krav bortfalder 1. august og afløses af ekstra efterafgrøder for alle der anvender organisk gødning.

Kravene er forskellige afhængig af ejendommens beliggenhed. Der er offentliggjort et kort, der viser, hvor disse efterafgrøder skal placeres.

6. 2,3 DE efterafgrøder

Kvægejendomme, som anvender undtagelsen om 2,3 DE pr. hektar, har hidtil skullet dyrke græs, græsefterafgrøder, foderroer og græsudlæg på 70 procent af harmoniarealet. Det øges til efteråret til 80 procent. Der gælder særlige regler for nedvisning eller ompløjning af disse efterafgrøder.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.