Overblik: Her er universitets fem brølere

Aarhus Universitet har ramt en stime af sager med fejl, der har indflydelse på landbruget. Få et overblik her.

Det er nu sket fem gange, at der er fundet fejl i data leveret af Aarhus Universitet til myndighederne. 

Indtil videre har rækken af sager fået den konsekvens, at miljø- og fødevareministrene Lea Wermelin og Mogens Jensen er blevet kaldt i samråd for at redegøre for fejlene.

Sagerne har desuden fået Landbrug & Fødevarer-formand Martin Merrild til at efterspørge en "timeout" og overvejelser om, hvordan man får en anden kvalitet af den miljøfaglige rådgivning.

Få overblikket over sagerne her:

17. december 2019 - Fødevareminister Mogens Jensen (S) orienterer Miljø- og Fødevareudvalget om, at Aarhus Universitet har fejlberegnet antallet lavbundsjorde, der er kommet i fokus i forbindelse med landbrugets klimaindsats.

Mængden af lavbundsjorde må opjusteres fra 108.000 til 171.000 hektar.


9. januar 2020 - På et samråd må minister Mogens Jensen igen komme med en rettelse fra Aarhus Universitet, fordi man har overvurderet klimaeffekten af føromtalte lavbundsjorde. 

Det viser sig, at jordene faktisk udleder lidt færre klimagasser, fordi lavbundsjordene er dårligere drænet, end forskerne er gået ud fra.


23. januar 2020 - Miljø- og Fødevareministeriet fortæller i en pressemeddelelse, at der er fejl i beregningen af landbrugets kvælstofudledning, der rækker tilbage til 1990.

Udledningen nedjusteres med 3.000 ton kvælstof i 2018 og 1.000 ton pr. år tilbage til 1990.


31. januar 2020 - Miljøstyrelsen vil ikke længere bruge år 1900 som referenceår for reduktion af landbrugets kvælstofudledning.

Baggrunden er, at Aarhus Universitet har beregnet, at udledningen var højere i år 1900 end først antaget. Derfor kan det ikke længere bruges som målsætning, lyder det.


10. februar 2020 - Landbrugsstyrelsen melder, at potentialekort for minivådområder fra 2019 ved en fejl er baseret på et ufuldstændigt datasæt. Styrelsen opfordrer landmænd, konsulenter og kommuner til at gå endnu grundigere til værks i undersøgelserne inden placering af et minivådområde.

Problemet er, at kortet ikke tager højde for sideåløb, hvor det nogle steder kan være umuligt at lave minivådområder.

Opdateret 13/2 kl 12:58: Det stod først angivet, at kort for minivådområder slet ikke kan bruges. Det er ikke korrekt og hermed ændret.

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle