Overraskende tal: Se hvor man spiser, drikker og ryger mest i Danmark

Danskerne bruger hver syvende krone på posten fødevarer. Bag tallene gemmer der sig store regionale forskelle.

13,9 procent eller cirka hver syvende krone i danskernes husholdningsbudget går til posten fødevarer, viser en netop offentliggjort forbrugeranalyse fra Danmarks Statistik.

Hver gang en husstand brugte 1.000 kr. i 2019, går 333 kr. til posten boligbenyttelse mv. og 175 kr. til posten fødevarer, beklædning mv. Disse to forbrugsposter udgjorde den største andel og over halvdelen af det samlede forbrug i en dansk husstand i 2019. Under posten fødevarer, beklædning mv. var den største udgift fødevarer med 139 kr., mens de resterende 37 kr. gik til beklædning.

Men dykker man lidt ned i tallene, så viser der sig nogle interessante forskelle på, hvor meget en husstand i de forskellige regioner bruger på at spise, drikke og for den sags skyld også at ryge. Dem vender vi tilbage om et øjeblik, for først lidt om de overordnede forskelle. 

KØBENHAVNERNE HAR DET STØRSTE FORBRUG

Husstande i region Hovedstaden havde i 2019 landets højeste forbrug på 354.500 kr., efterfulgt af husstande i region Sjælland, der havde et forbrug på 336.300 kr. Forbruget i disse to regioner lå begge over landsgennemsnittet på 323.300 kr. Husstande i regionerne Midtjylland, Nordjylland og Syddanmark lå alle under landsgennemsnittet. Det var husstande i region Syddanmark, der havde landets laveste forbrug på 286.900 kr., der dermed lå 36.400 kr. under landsgennemsnittet.

Og så som lovede her afsløringen af, hvem der på den ene eller anden vis hiver mest indenbords.

Igen opgjort pr. husstand er det sjællænderne, der bruger flest penge på fødevarer og derfor - må man formode - også spiser mest. I forhold til den gennemsnitlige danske husstands udgifter til mad på 33.004 kr., så bruger indbyggerne i Region Sjælland 35.971 kr. eller næsten to tusinde kroner mere end gennemsnittet. Mindst bruger borgerne på Fyn og i Syd- og Sønderjylland - det der udgør Region Sydjylland - med 28.716 kr.

Øl, vin og spiritus som Danmarks Statistik under ét kalder Alkoholiske drikkevarer bruger den gennemsnitlige husstand 4.773 kr. på. Københavnerne nyder tilsyneladende en skarp lidt oftere - de bruger 5.776 kr. om året pr. husstand. Mindst bruger borgerne i Region Syddanmark, der jo i parentes bemærket har kortest afstand til fristelserne i grænsebutikkerne. Det får regningen ned på 3.566 kr. om året. Det er så til gengæld også dem, der bruger flest penge på tobak, nemlig 2.598 kr. om året, hvor midjyderne tilsyneladende har lettere ved at sige nej til at ryge. Her bruger man 1.501 kr. om året.

Opgørelsen er med tal for 2019 og altså fra før coronaen vendte op og ned på vores vaner og forbrug.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle