På bare ét år: 10 procent af grisene er forsvundet

Nu er der lige under 11 millioner grise i Danmark. Spanien har omkring tre gange så mange grise.

Den danske grisebestand talte 11 millioner grise 1. juli 2023.

Det er lidt under 10 procent færre eller 1,2 millioner grise færre end på samme tidspunkt sidste år.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Det er inden for alle typer af grise, at der er set et fald. Antallet af søer er faldet fem procent til 921.000. Det mindste fald ses for gylte. 

Den samme tendens gør sig gældende mange andre steder i Europa.

De seneste tal for grisebestanden i EU ultimo 2022 viser nemlig også en nedgang i antallet af dyr. I Europa findes den største grisebestand i Spanien med 34,1 millioner dyr, dernæst kommer Tyskland med 21,4 millioner dyr og Frankrig med 12,2 millioner dyr.

Danmark har den fjerdestørste bestand efterfulgt af Holland med 10,7 millioner dyr.

Færre søer og pattegrise

I juli var der 921.000 søer i Danmark, hvilket er 4,9 procent færre end sidste år.

Heraf var 187.000 diegivende søer, som i gennemsnit havde 12,6 pattegrise, det vil sige 2,35 millioner pattegrise i alt.

Antallet af andre drægtige søer faldt med 5,1 procent til 520.000, mens antallet af sopolte faldt med 9,4 procent til 202.000.

Den faldende sobestand betyder i sagens natur færre fødte grise i Danmark, som vil medføre og har medført, at antallet af smågrise og slagtegrise falder.

Antallet af fravænnede grise under 50 kilo faldt med 8,4 procent til 5,2 millioner, og slagtesvin på 50 kilo og derover faldt med 16,5 procent til 2,2 millioner.

Eksporten af smågrise er forsat stor og afsættes primært til Tyskland og Polen, hvor de bliver fedet op og slagtet. Der slagtes færre gris i Danmark og samme tendens ses i resten af Europa.

Nedgangen i antallet af slagtninger har allerede medført, at slagteriet i Sæby er lukket.

De seneste foreløbige tal for økonomien for bedrifter med svineproduktion viser, at de i snit havde et driftsresultat på 2,8 millioner kroner se Nyt fra Danmarks Statistik 2023:248.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle