Pandemi og svinepest presser danskejet megalandbrug i minus

Corona og afrikansk svinepest har kostet et fald i omsætningen på fire procent for storlandbruget Goodvalley. Usædvanligt blev det danskejede landbrug presset i minus på bundlinjen.

2020 var et år med hidtil usete udfordringer, melder adm. direktør Hans Henrik Pedersen hos det danskejede storlandbrug Goodvalley. 

For selvom året startede godt med høje svinepriser, fik først fik coronapandemien konsekvenser for svineprisen, der faldt drastisk rundt i hele Europa på grund af manglende afsætning til restauranter og foodservice og corona-lukkede slagterier.

Siden kom også et udbrud af afrikansk svinepest til, og dermed måtte Goodvalley tage et minus på bundlinjen i 2020.

I alt betød det et fald i omsætningen på 63 mio. kr. til 1,46 mia. kr. i 2020 sammenlignet med 1,53 mia. i 2019 for det i danske aktielandbrug Goodvalley A/S. Det er et fald på knap fire procent.

"Den betydelige negative indvirkning på efterspørgsel og priser blev yderligere forværret af virkningerne af et udbrud af afrikansk svinepest i Tyskland i anden halvdel af året, hvor vi også så en kraftig stigning i foderpriserne", fremgår det af Goodvalley netop udgivne årsrapport fra 2020.

"2020 var et år med hidtil usete udfordringer og usædvanlige markedsforhold, og vi er stolte af at kunne levere en stærk driftspræstation og solide økonomiske resultater baseret på vores dedikerede medarbejderes ekstraordinære disciplin og arbejdsindsats i en vanskelig periode", siger administrerende direktør Hans Henrik Pedersen.

Det betød, at året endte i et underskud på 86 mio. kr. mod et plus på bundlinjen på 188 mio. kr. i 2019. 

Ukraine går frem - Polen og Rusland tilbage

Goodvalley driver landbrug i Polen, Rusland og Ukraine. Tager man et kig på resultatet i de tre lande, viser det at omsætningen faldt i Polen og Rusland med henholdsvis 54 og 41 mio. kr., mens omsætningen steg 32 mio. kr. i Ukraine. 

I Ukraine lykkes det på trods af alle hårde odds at løfte både omsætningen og driftsresultatet markant, og det forklarer Goodvalley skyldes et godt år i markbruget, hvor der var fokus på sædskiftet.

"På trods af oversvømmelser i starten af året lykkes det at løfte markbruget markant. Også en markant forbedring af effektiviteten i svineproduktionen, som løftede antallet af grise pr. so, drev fremgangen", står der i regnskabet.

I Rusland skyldes tilbagegangen et udbrud af PRRS, hvilket medførte at produktionen faldt betydeligt, ligesom man også oplevede et fald i salgsprisen i Rusland. 

I Polen, der står for langt størstedelen af Goodvalleys omsætning, så man også prisfald på svin, og sammenholdt med stigende foderpriser, betød det tilbagegang for afdelingens omsætning. 

Dog kan Goodvalley fejre en anden fremgang i Polen, hvor selskabet sælger svinekød under eget brand. Her lykkes det selskabet af øge salget med 160 procent. Dermed nået salget af Goodvalley eget brand et rekordhøjt niveau på 2441 ton i over 12.000 butikker på tværs af Polen. Fremgangen skyldes en massiv reklamekampagne for eget brand 

I alt råder Goodvalley over 42.000 hektar, hvoraf de 725 er opkøbt i 2020. Der er også blevet opkøbt en enkelt farm i Polen i 2020, så det samlede antal farme, der hører ind under Goodvalley, lyder på 35.

I 2020 solgte Goodvalley i alt 1,29 mio. grise, hvoraf de 906.338 er slagtesvin og 319.943 er smågrise. Det er en lille fremgang i forhold til sidste år. 

Forventninger om stigende svinepris

I 2021 forventer Goodvalley et langt mere stabilt niveau for svinepriserne og en høj effektivitet på svinesiden. 

Dermed lyder forventningerne til 2021 på en omsætning på mellem 1,45 og 1,60 mia. kr. og et lille fald for den justeret driftsindtægt på 230-280 mio. kr. 

"Udsigterne er baseret på forventninger om en relativt stabil svinepris sammenlignet med gennemsnitsprisen i 2020 og en god produktionseffektivitet. Udsigterne for 2021 er baseret på en gennemsnitlig markedspris for levende svin på 11,30 kr. pr. kg. (i 2020 lød det tal på 11,19 kr. pr. kg.) og en foderpris på 1,66 kr. pr. kg. (2020 1,65 kr. pr. kg.)", lyder det.

Faktaboks

FAKTA om Goodvalley A/S

  • Goodvalley består af 35 svinefarme, 9 biogasanlæg, 1 slagteri og forædling, 10 foderfabrikker og kornlagre, 2 kvæggårde og 6 markbrugscentre i landene Polen, Ukraine og Rusland
  • Selskabets største enkeltaktionær er IFC, International Finance Corporation, under Verdensbanken med en andel på 6,9 procent af aktierne 
  • Den næststørste aktionær er Tom Axelgaard, der ejer 3,9 procent af aktierne
  • De øvrige 89,2 procent af aktierne ejes af cirka 170 aktionærer, der for størstedelens vedkommende er landmænd
  • Goodvalley har omkring 5000 søer i Rusland, 14.000 i Ukraine og 24.000 i Polen.

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle