Parti ville forbyde kendt sprøjtemiddel: Det blev et klart nej

Der var meget lidt opbakning i Folketinget til Enhedslistens forslag om at forbyde brug af glyfosat, som er det aktive stof i Roundup.

Enhedslisten forslag om et totalforbud mod salg af ukrudtsmidler og brug af sprøjtemidler, som indeholder stoffet glyfosat - mest kendt fra Roundup - fandt torsdag eftermiddag ringe opbakning i Folketinget.

Landbrugsordfører Søren Egge Rasmussen havde stillet forslaget med begrundelse i WHO og EU's ser en anelse forskelligt på stoffet.

"Når eksperterne er uenige, må der være et forsigtighedsprincip, der træder i kraft", sagde ordføreren, inden miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) tog ordet:

"Jeg er klar over, at Enhedslisten stiller dette forslag med jævne mellemrum, men jeg deler ikke Enhedslistens opfattelse, og det gør Miljøstyrelsen eller EFSA (EU's fødevareagentur, red.) heller ikke", sagde ministeren og fortsatte:

"I 2017 fik glyfosat en fornyet godkendelse i EU og forud var gået en vurdering foretaget af EFSA, som grundigt ser på, om et stof er kræftfremkaldende, om det skader arveanlæggene, eller om det udgør en anden sundhedsfare. Det vurderede de ikke var tilfældet i forhold til glyfosat.

Kommuner må selv bestemme

Heller ikke hos Socialdemokratiet fandt Enhedslisten støtte, hvor ordfører på området Lea Wermelin understregede, at man ønsker forbruget af pesticider sænket, men ikke støtter et totalforbud.

Søren Egge Rasmussen forsøgte sig med at foreslå et forbud på offentlige arealer, eksempelvis nær daginstitutioner. Den købte Dansk Folkepartis Pia Adelsteen dog ikke.

"I Dansk Folkeparti lader vi kommunerne bestemme lokalt, og jeg forstår, at der i nogle kommuner er indført forbud mod stoffet, men det er op til os her i Folketinget", sagde hun.

Heller ikke Det Radikale Venstre, De Konservative eller Liberal Alliance ville bakke op om et totalforbud, hvor sidstnævntes ordfører Carsten Bach henviste til, at han har tiltro til både de danske og de europæiske skrappe godkendelsessystemer.

Hos Alternativet bakkede Christian Poll imidlertid op om forslaget, mens SF's Trine Torp gerne ville arbejde hen imod et forbud, men påpegede, at det krævede en opblødning af EU.

Emneord

politik

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle