Partnerskab om sprøjteteknologi er en succes

Miljøstyrelsens partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi får ros fra både landmænd og sprøjteproducenter. Miljøstyrelsen åbner nu op for ansøgninger til finansiering af projekter i 2019.

Etableringen af et partnerskab for udvikling af nye sprøjte- og præcisionsteknologier var centralt, da regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF indgik en aftale om en ny Pesticidstrategi i 2017.  

Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Formålet med partnerskabet var at øge anvendelsen af sprøjte- og præcisionsteknologier, som skal medvirke til at reducere pesticidforbruget - til gavn for både miljøet og bundlinjen. 

Og partnerskabet har vist sig at være en succes. Alene i sidste halvdel af 2018 blev der gennemført 16 projekter med Miljøstyrelsens medfinansiering. 

Partnerskabet skal fungere som forum

I partnerskabet gennemføres aktiviteter som faglige møder og seminarer, demonstrationsarrangementer, efteruddannelse, tests og validering af udstyr og andre tiltag, der fremmer samarbejde og udvikling på området. 

"Det er tanken, at vi med partnerskabet skaber et forum for at opnå hurtigere og mere effektiv udvikling af løsninger samt øget ibrugtagning af eksisterende løsninger - både for så vidt angår egentligt sprøjteudstyr, brug af data fra droner, satellitter men også andre teknologiske løsninger til mekaniske ukrudtsbekæmpelse – for eksempel lugerobotter", fortæller specialkonsulent Anita Fjelsted, Miljøstyrelsen.

Partnerskabet skal dels fremme brugen af eksisterende teknologier, videreudvikling og afprøvning af nye teknologier samt understøtte mulighederne for at eksportere danske teknologiløsninger.

Positive tilbagemeldinger fra aktører

Partnerskabet består af både landmænd, gartnere, maskinstationer, rådgivere, teknologivirksomheder, forskere, maskinproducenter og -forhandlere og organisationer. Og flere af aktørerne har opnået gode resultater med partnerskabet. 

Datalogisk A/S har gennemført et projekt, hvor formålet har været via 4 demonstrationsdage at give brugere af bekæmpelsesmidler indblik i anvendelse af tilgængelig teknologi, der kan anvendes uden, at der skal indføres store omvæltninger eller foretages store investeringer i produktionen. 

"Det er min erfaring, at der er stor efterspørgsel efter teknologier til at hjælpe landmændene til at benytte færre plantebeskyttelsesmidler. Landmændene vil rigtigt gerne reducere anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler. Men der er to væsentlige forudsætning, som skal være på plads – der skal være en gevinst ved at gøre det, og det skal være let", fortæller Direktør i Datalogisk A/S Birger Hartman.

Udvekling af erfaringer

Datalogisk A/S har på demonstrationsdagene fået mulighed for, i samarbejde med andre aktører i branchen, at introducere landmænd, konsulenter og landbrugsskoleelever for brug af nyere teknologier, som kan gøre anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler mere intelligent og derigennem reducere den anvendte mængde. 

"Det har her været godt for arrangementerne, at virksomhederne har kunne præsentere forskellige teknologier på samme lokalitet. Det har både givet deltagerne mulighed for at lære nyt, men også at erfaringsudveksle deltagerne imellem", fortæller Birger Hartman. 

Agrointelli har også været involveret i projekter i regi af partnerskabet. 

"Fra partnerskabets kick-off workshop i april 2018 fik vi etableret nye kontakter, som efterfølgende resulterede i, at vi sammen med Dansk Golf Union og Teknologisk Institut søgte et demonstrationsprojekt under Partnerskab om præcisionssprøjtning", fortæller Ole Green Agrointelli. 

Mulighed for at opnå medfinansiering til projekter i 2019

Miljøstyrelsen giver nu alle interesserede mulighed for igen at fremsende projektforslag.

Fristen er den 19. februar og allerede omkring 1. marts vil Miljøstyrelsen have udpeget de projekter, som vil kunne igangsættes umiddelbart efter.

"Vi håber på igen at få mulighed for at bidrage til finansieringen af nogle spændende projekter i 2019. Vi vil i udvælgelsen af de modtagne projektforslag, have fokus på de projekter, som viser stor interesse og vilje til at skabe nye samarbejdsrelationer og som vi vurderer, kan bidrage til udvikling og øget anvendelse af de nye teknologier, så pesticidforbruget kan reduceres", siger kontorchef Charlotta Wallensten, Miljøstyrelsen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle