Pesticidforbud ender ved domstolene

Primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer har nu vedtaget at bringe pesticidforbuddet på 67 hektar i Egedal Kommune for domstolene.

Landbrug & Fødevarer vil ikke finde sig i, at Egedal Kommune forbyder landmænd at bruge sprøjtemidler på 67 hektar. Derfor tager de nu skridtet fuldt ud og sender en afgørelse fra Miljø- og fødevareklagenævnet i retten. Det vedtog primærbestyrelsen onsdag.

 

Drikkevand

I juni 2016 udstedte Egedal Kommune påbud til en række landmænd og husejere i kommunen mod at bruge plantebeskyttelsesmidler på trods af, at der ikke var spor af midler over grænseværdien i drikkevandsboringerne.

Landbrug & Fødevarer klagede til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. Vurderingen gik på, at kommunen ikke har bevist, at et forbud vil have en nogen som helst miljømæssig effekt. Der var mange andre muligheder for at sikre drikkevandet, inden man rullede et forbud ud. Derfor var der tale om et ekspropriationsforbud. Et sådant mener Landbrug & Fødevarer samt Nordsjællands Landboforening og Gefion ikke kommunen har faglig og juridisk belæg for.

Men Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæstede med stemmerne 6 for og 2 imod påbuddet.

Flertallet i nævnet mener, at de geologiske forhold i området er særligt sårbart for nedsivning af pesticider og anlægget forsyner 30.000 husstande og indgår i det netværk af anlæg, der forsyner hovedstadsområdet med drikkevand.

Risikerer tsunami

Ifølge viceformand Lars Hvidtfeldt er sagen meget principiel for Landbug & Fødevarer, som stævner nævnet for at få fjernet påbuddet om ikke at sprøjte de 67 hektar.

»For det først udsteder Egedal Kommune et forbud, som vi klart mener, de ikke har det faglige grundlag at gøre det på. Dernæst stadfæster Miljø og Fødevareklagenævnet forbuddet uden at forholde sig til hverken juraen i sagen eller det fagligt meget tynde grundlag. Får vi ikke stoppet dette vanvid risikerer vi en tsunami af ubegrundede påbud mod sagesløse landmænd landet over«, siger Lars Hvidtfeldt.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle