Pesticidforbud står i vejen for øko-tilskud

Landmænd, som har fået forbud mod at bruge sprøjtemidler, kan ikke blive økologer på lige fod med andre landmænd.

Hvorfor lægger de ikke bare om til økologi?« lyder en typisk reaktion, når landmænd klager over et truende forbud mod at bruge pesticider.

Men det er en øvelse, der i mange tilfælde vil være svær for ikke at sige umulig for de berørte landmænd.

Påbuddet betyder nemlig, at landmændene for altid er afskåret fra at få tilskud til at drive jorden økologisk.

Det gælder ifølge Landbrugsstyrelsen både det to-årige omlægningstilskud på 1.200 kr. pr. hektar om året og basistilskuddet på 870 kr. pr. hektar.

Skal være frivilligt

Forklaringen på, at landmændene efter et sprøjteforbud er afskåret fra økologiske arealtilskud, ligger i EU-reglerne, forklarer Per Ahle, teamleder i Landbrugsstyrelsen.

»Vi kan kun give tilskud til noget, landmanden gør frivilligt ud over ’baseline’ - det vil sige de regler, der i forvejen gælder«.

»Man kan ikke få økologisk arealtilskud, hvis der i forvejen er et krav om, at man ikke må anvende pesticider«.

 

»Vi er låst«

Men dét forhold gør det endnu mindre attraktivt at omlægge til økologi for gdr. Svend Hansen i Egedal Kommune, som kort før jul fik påbud om ikke at bruge sprøjtemidler på de 26 hektar, han driver i et boringsnært område (BNBO).

»Det betyder, at hvis man vil omlægge til økologi, skal det tages ud af erstatningen fra kommunen. Det udvander den. Som almindelig økolog kan man desuden vælge at lægge tilbage efter fem år, mens vi er låst i det her spil!«

Svend Hansen er én af de ni landmænd i Egedal, som kort før jul fik stadfæstet sprøjteforbuddet af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Skal kompenseres

Torben Hansen, formand for lbf. Gefion, der sammen med Nordsjællands Landboforening varetager interesserne for landmænd i Egedal-sagen, er enig i, at de tabte muligheder skal afspejles i kommunens kompensation.

»Det at omlægge til økologi er ikke noget, man ’bare lige’ gør - slet ikke i disse sager, hvor omkostningerne til en omlægning vil være betragteligt større end ellers«, siger han.

»Et kæmpe beløb«

I Beder i Aarhus Kommune er en anden sag, hvor landmænd har fået forbud mod at sprøjte, på vej i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Jens Gammelgaard, formand for Odder-Skanderborg Landboforening, støtter op om landmændene i sagen. Han er enig med Torben Hansen i, at de mistede muligheder for økologiske arealtilskud bør veje tungt, når erstatningerne skal udmåles.

»Det skal kommunerne selvfølgelig betale for. Det bliver et kæmpe beløb!«

Overvejer retssag

I sagen fra Egedal har L&F seks måneder til at beslutte, om klagenævnets afgørelse skal indbringes for domstolene, men det udsætter ikke sprøjteforbuddet. Det bliver op til en taksationskommission at fastlægge eventuelle erstatninger. De summer, Egedal hidtil har spillet ud, har været langt under, hvad landbruget finder rimeligt.

Faktaboks

Økologi-tilskud

  • Basistilskud til økologer: 870 kr. pr. ha pr. år
  • Tillæg til omlægning de første to år 1.200 kr. pr. ha pr. år
  • Frugt/bærtillæg: 4.000 kr. pr. ha pr. år. Tillæg for reduceret N-tilførsel: 500 kr. pr. ha pr. år

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle