Pesticidrest frifundet: Skader ikke arveanlæg

Ny undersøgelse viser, at nedbrydningsproduktet chlorothalonil-amidsulfonsyre ikke, som først frygtet, skader arveanlæggene. Miljøstyrelsen justerer derfor grænseværdien for stoffet til det normale niveau for pesticider i drikkevand.

Nye studier viser, at der ikke er en særlig sundhedsrisiko ved pesticid-nedbrydningsproduktet chlorothalonil-amidsulfonsyre.

Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

På den baggrund er den sundhedsmæssige vurdering af chlorothalonil-amidsulfonsyre blevet opdateret.

Undersøgelsen viser, at chlorothalonil-amidsulfonsyre ikke giver skader på arveanlæggene, og er mindre farligt end først antaget.

Det er derfor ikke nødvendigt at fastholde det særligt lave kvalitetskrav på 0,01 µg/L.

Tilbage i april 2019 informerede Miljøstyrelsen om at en sundhedsmæssig vurdering af stoffet viste, at det ned til en grænseværdi på 0,01 mikrogram/liter ikke kunne afvises, at det kunne skade arveanlæggene og derfor være sundhedsmæssigt problematisk at indtage vandet. 

Derfor skulle alle kommuner hurtigst muligt tjekke for chlorothalonil-amidsulfonsyre

Miljøministeriet ændrer snarest muligt drikkevandsbekendtgørelsen, så kvalitetskravet for stoffet hæves fra 0,01 mikrogram/liter til det generelle krav for pesticider på 0,1 mikrogram/liter.

Det vil fortsat være et krav, at vandforsyningerne skal kontrollere for stoffet.


 

Faktaboks

Om clorothalonil 

Chlorothalonil har været godkendt i Danmark i perioden fra 1982 til 2000 som svampemiddel i hvede, kartofler, ærter, løg, porrer, solbær, ribs og jordbær på friland samt agurker og prydplanter på friland og i væksthus.

I EU er det i marts 2019 vedtaget, at stoffet ikke længere er godkendt, og anvendelsen skal derfor ophøre inden for maksimalt 18 måneder i lande, der havde godkendte midler med stoffet.

 Chlorothalonil har ikke været godkendt til træbeskyttelse i Danmark, men det kan have været lovligt anvendt i mindre omfang som biocid i træmaling og bundmaling til både. Disse anvendelser var tidligere ikke godkendelsespligtige. Stoffet er ikke ansøgt inden for fristen efter biocidreglerne i EU, og alle biocidanvendelser blev forbudt i 2011. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle