Pesticidstrategi er et skridt fremad

Af Karen Hækkerup, adm. direktør, Landbrug & Fødevarer

Danmark fik i sidste uge en ny pesticidstrategi, der udstikker rammerne for brug af sprøjtemidler frem til og med 2021. Med tilslutning fra alle Folketingets partier, minus Alternativet og Enhedslisten, er det en levestærk aftale, som landmændene bør kunne regne med de kommende år.

Set fra landbruget er der grund til tilfredshed med den nye strategi, som sætter nogle klarere rammer for brugen af sprøjtemidler og samtidigt giver nye muligheder for en effektiv bekæmpelse.

Meget vigtigt er det, at landmænd nu får adgang til et bredere arsenal af pesticider, så vi i højere grad kan undgå de alvorlige problemer med resistens. Vi har længe argumenteret for, at det både var nødvendigt og sikkert at give lempelser, så danske landmænd får samme muligheder som deres udenlandske kolleger.

Kup på vej mod britisk Arla-formand 12. december · 11:23

Det er meget glædeligt, at en international vurdering bekræftede, at den danske godkendelsesordning var strammere end nødvendigt.

Vi kan også glæde os over, at der åbnes op for at hæve doseringerne. De har i nogle tilfælde været sænket så meget, at midlerne har tangeret til at være virkningsløse. Det kan der nu rettes op på.

Generelt er det en velafbalanceret strategi, som giver erhvervet nogle meget tiltrængte lempelser, uden at miljøet, drikkevandet eller fødevaresikkerheden på nogen som helst måde bringes i fare.

Der er også nogle stramninger, blandt andet omkring brug af glyphosat før høst og vaskepladser. Alt i alt mener jeg, at vi med strategien langt hen ad vejen har lagt en kurs, som vi gerne ser fremtidige reguleringer af landbruget følge.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu