PFAS på naturarealer: Muligt at få dispensation fra plejekrav

Får man konstateret PFAS på et naturareal, som man ejer eller forpagter, så kan man få dispensation fra kravet om pleje af græs- og naturarealer, og undgå krav om tilbagebetaling af landbrugsstøtte.

Det er ikke uden problemer, hvis man som landmand ejer eller forpagter arealer, hvor der bliver konstateret PFAS med for høje værdier.

Det betyder nemlig, at man ikke kan have kvæg gående til at græsse på de arealer. Og når man ikke har det, så kan man heller ikke leve op til de krav, som der skal opfyldes for at få udbetalt EU-tilskud til pleje af græs- og naturarealer.

Det er dog muligt at få dispensation fra kravet om pleje af græs- og naturarealer, minder Landbrugsstyrelsen om i en nyhed.

Dispensationen betyder ikke, at man får støtte i det tilsagnsår, hvor kvæget ikke må græsse på de PFAS-ramte arealer. Til gengæld undgår man bortfald af tilsagn og et eventurelt krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud, hvis Landbrugsstyreslen ved en kontrol konstaterer, at man ikke har opfyldt sit plejekrav.

Hvis man kan opfylde kravet om græsning med heste, behøver man ikke at søge dispensation fra plejekravet, da det er tilladt at græsse med heste på PFAS-forurenede arealer.

Fra Landbrugsstyrelsen lyder det også, at slæt eller slåning også kan kræve dispensation fra plejekravet.

.- Hvis du har et tilsagn med krav om afgræsning på et PFAS-forurenet areal, men du ønsker at tage slæt, skal du også søge dispensation. Det kan være i tilfælde, hvor du ønsker at slå græsset med henblik på at opfylde kravet om slåning under grundbetalingsordningen, lyder det fra Landbrugsstyrelsen.

/ege

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle