Pløjefri forening høster medlemmer

Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK (FRDK) holdt generalforsamling og temadag onsdag 24. februar, hvor formanden kunne konstatere, at foreningen er gået frem.

Interessen for at dyrke uden plov i Danmark har aldrig været større end nu. Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK (FRDK), der holdt generalforsamling og temadag onsdag 24. februar i Vissenbjerg på Fyn, beretter om stigende medlemstal.

FRDK har det seneste år fået 50 nye medlemmer, så der nu er i alt 473 medlemmer i Danmark og udlandet.

"Hvis vi holder snakken om økonomi og Landbrugspakke væk, vil jeg påstå, at de vigtigste emner nu er frugtbarhed i jorden, biodiversitet og CO2," sagde formand Hans Dahm i sin beretning til de cirka 100 deltagere i generalforsamlingen.

I årets landbrugstælling vil Danmarks Statistik for første gang i flere år spørge ind til pløjefri dyrkning og direkte såning, berettede Hans Dahm.

Kritik af regler for efterafgrøder og MFO-afgrøder

Hans Dahm kom ind på de danske særregler for lovpligtige efterafgrøder og MFO-afgrøder, hvor kun ganske få arter og ingen bælgplanter må indgå. Det bygger på nogle politiske partiers holdninger og ikke den saglige faglighed, lød det fra talerstolen.

Projektchef i arbejdstøjet
FRDK ansatte 15. april 2015 Hans Henrik Pedersen som projektchef.  FRDK ønsker at øge den faglige viden baseret på projekter og forsøg her i Danmark.
"Det er ret begrænset hvad, der er lavet af den slags i årenes løb, og vi har ikke altid været godt tilpas med de forsøg, der har været udover OptiTill og Optiplant," sagde Hans Dahm.

Faktaboks

Genvalg af bestyrelse og formandskab

Ved valg af medlemmer til bestyrelsen var der genvalg af alle de medlemmer, som var på valg. Eneste nyvalg var til posten som folkevalgt revisor. Efter en årrække ønskede landmand Kurt Nielsen ikke genvalg. Hans efterfølger blev landmand Jens Arne Sørensen fra Knebel.

Efter afslutningen af generalforsamlingen og temadagen konstituerede FRDK-bestyrelsen sig uden ændringer. Dermed er landmændene Hans Dahm og Søren Ilsøe stadig henholdsvis formand og næstformand.

De øvrige medlemmer af bestyrelsen er landmændene Michael Meyer, Henrik Terp, Jesper Thorøe, Torben Bay Jørgensen, maskinkonsulent Karl Jørgen Nielsen og planteavlskonsulenterne Søren Søndergaard samt Claus Mose.  Som observatører fortsætter konsulent Janne Aalborg Nielsen, Seges, og professor Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet.

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle