Pløjefri forening: Vi er vigtig del af løsningen

Pløjefri dyrkning og Conservation Agriculture er nogle af de eneste virkemidler, der øjeblikkeligt kan bruges på vejen mod et klimaneutralt landbrug, der også leverer biodiversitet med mere. 

Mange mener, at klimaforandringerne er en større trussel end Covid19-pandemien. 

"Heldigvis har vi, der dyrker pløjefrit eller Conservation Agriculture, værktøjerne til at gøre noget effektivt ved klimakrisen. Vi er endda en vigtig del af løsningen, fremhævede formand Henrik Terp i sin beretning på Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarKs 22. generalforsamling torsdag 25. februar 2021. 

Han påpegede videre, at biodiversitet også står meget højt på dagsordenen hos mange. 

  • Også på det punkt er vi en vigtig del af løsningen.
  • Men lige så interessant er det, at vi også kan fastholde vores udbytter med lavere driftsomkostninger. 
  • Med andre ord har vi brugbare løsninger for såvel samfund som os selv, forklarede han. 

Vidensyntese dokumenterer fordelene

Rapporten ”Vidensyntese om Conservation Agriculture”, skrevet af forskere fra Aarhus Universitet og offentliggjort i november 2020, dokumenterer de fordele, der er ved dyrkningssystemet. 

"Det er fakta, at vi kan det med klima og biodiversitet. Så vi behøver ikke at stå model til at blive kaldt religiøse eller så meget andet, som vi har hørt på i årevis", sagde Henrik Terp. 

Han slog dermed fast med kæmpesøm, at FRDK ikke bare er en forening for fanatikere. 

"Vi er tværtimod en rummelig forening for alle. For dem, der gør lidt af hvert, som pløjer, som harver og som sår direkte. Og for såvel økologer som ikke-økologer. Kendsgerningen er nemlig, at de færreste af os lige nu sår direkte, som kravet er i Conservation Agriculture. De fleste af os gør lidt af hvert og øver os i at blive endnu bedre til at turde gøre endnu mindre", berettede han.

Venter på regeringens udspil 

Henrik Terp pointerede, at landmændene er nødt til at have sig selv og deres sunde økonomi med, når de stræber efter at få sund jord, der giver sunde afgrøder. 

"På den baggrund venter vi i spænding på forslagene fra regering og folketing til natur- og klimaplaner for vores erhverv. Vi står også foran en omfattende ændring af EU’s fælles landbrugspolitik. Den får også afgørende betydning for den politik, danske politikere kan gennemføre for vores erhverv", fastslog han. 

Der er tre helt centrale udfordringer er klimaneutralitet, øget biodiversitet i agerlandet og mindre udvaskning af kvælstof.

"Alle tre kan vi i planteavlen løse med forskellige kombinationer af minimal jordbearbejdning, jorddække året rundt og sunde sædskifter. Altså elementerne i Conservation Agriculture. Vi kan endda mere end klimaneutralitet. Vi fjerner CO2 fra atmosfæren og lagrer den som livgivende kulstof i jorden, hvilket også er en nødvendighed for at begrænse stigningen i klodens temperatur", sagde han.

Bælgplanterne i alle efterafgrøder

FRDK har i mange år argumenteret for, at efterafgrøder med bælgplanter er helt nødvendige for hurtigst muligt at få en sund jord, der giver sunde afgrøder – udover at kunne reducere mængden af kunstgødning.

"Så længe andre arter, der fastholder de kvælstoffet, er med i blandingerne, taber de ikke mere kvælstof end efterafgrøder uden bælgplanter. Til gengæld er de meget bedre til at øge biodiversiteten, lagre kulstof i jorden og modvirke erosion", berettede Henrik Terp.

Et lille overskud i 2019-20 

Regnskabsåret 2019-20 gav et overskud på 39.368 kroner. Det er bestyrelsen tilfreds med set i lyset af, at året bød på flere udfordringer end normalt.

"Vi ønsker dog at have en egenkapital, der svarer til vores omkostninger til løn, som er cirka en million kroner", betonede formand Henrik Terp. 

Egenkapitalen var ved udgangen af regnskabsåret knap 608.000 kroner.

Medlemmerne af FRDK betaler et grundkontingent på 1.200 kroner plus seks kroner pr. hektar op til og med 600 hektar. 

Medlemstallet vokser stadigvæk

Medlemmerne af FRDK er som alle øvrige landmænd på jagt efter øget indtjening. Pløjefri dyrkning rigtig håndteret øger bundlinjen noget for de fleste landmænd.

"Set i det perspektiv er det også interessant at være med i FRDK, fordi vi kan lære af hinandens succeser og fejl - hvor de sidste selvfølgelig i videst muligt omfang skal undgås", berettede Henrik Terp.

Interessen for at være med i FRDK er også støt stigende. 

"Vi er nu oppe på 636 medlemmer, hvilket er rekord mange. Men vi har selvfølgelig plads til mange flere. Så kender I interesserede, fortæl dem gerne om fordelene ved at være med hos os", sagde han. 

Nyvalg til bestyrelsen

Ved valget til bestyrelsen var to medlemmer på valg. Kaare D. Larsen blev genvalgt, og Martin Molbo blev valgt ind i stedet for Søren H. Christensen.

Der lød en tak til Søren for hans indsats og en velkomst til Martin fra formand Henrik Terp. Tidligere formand Hans Dahm, Odder blev genvalgt som folkevalgt revisor. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle