Konsulent: Planlægning og forberedelse er nøglen til vellykket forårsarbejde

Det kan være en fordel at se på sit såbed, pløjning og nærringsstofferne i jorden for at skabe de bedste rammer for at øge udbyttet i den kommende sæson.

Af Jan Røge Lund, LandboNord

Her er nogle afgørende punkter til at optimere dit markbrug og øge udbyttet i den kommende sæson.

Kig på din jord

Start med at evaluere jordens tilstand. Hvis du ser, der står vand på markerne i længere tid, skal du undersøge dræningssystemet og overveje at gendræne, hvor det er nødvendigt. For at sikre sundt mikrobielt liv i jorden er det vigtigt at opretholde ilt i en dybde på 0-70 centimeter. Stående vand på overfladen kan reducere aktiviteten af bakterier, svampe og orme.

Brug efterafgrøder og græsser

Efterafgrøder, især græsser, spiller en afgørende rolle i at øge kulstofindholdet i jorden. Et højere kulstofindhold forbedrer jordens evne til at binde vand og reducere overskudsnedbør. Afgrøder og efterafgrøder med dybtgående rødder, som pælerod, skaber også lodrette gange i jorden, hvilket giver nye planter mulighed for at udnytte disse gange. Derudover fremmer tilstrækkelig ilt i jorden en effektiv omsætning af afgrøderester ved hjælp af bakterier og svampe.

Skab det ideelle såbed

For at opnå det bedst mulige resultat om foråret er nøjagtig pløjning afgørende. Afgrøderester skal placeres på bunden af plovfuren. Hvis dine marker kan blive tørre sent om foråret, kan en tidlig pløjning første gang efter 1. februar hjælpe med at komprimere jorden. Tidlig forårsnedbør ved lave temperaturer vil da pakke jorden. Efter pløjning skal overfladen være jævn og have samme densitet på tværs af pløjeretningen. Så udsæden i en dybde på cirka 4 centimeter for at muliggøre blindharvning af det spirende ukrudt i de øverste 3 centimeter.

Optimer næringsstoffer

Sørg for, at dine afgrøder får de nødvendige næringsstoffer. Vårbyg kræver næringsstoffer umiddelbart efter fremspiring og før buskning. Havre og vårhvede er bedre til at optage næringsstoffer, der frigives løbende i vækstsæsonen. Planlæg din gødskning omhyggeligt for at imødekomme de specifikke behov for hver afgrøde.

Håndtering af gylle

Optimal udnyttelse af gylle vil være at nedfælde inden såning. Hvis det imidlertid ikke tidsmæssigt er muligt at nedfælde gylle inden rettidig såning, kan det være bedre at så kornet først og derefter lægge gylle ud med slæbesko, når kornet er spiret.

Februar/marts er afgørende, og ved ovenstående punkter kan du forberede markerne på den bedst mulige måde. Overvåg vejret nøje og tilpas din planlægning efter behov for at håndtere skiftende forhold.

Vi ønsker alle et produktivt og givende forår

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.