Planteformand er skuffet over nye regler for efterafgrøder

Landbrugsstyrelsen har ikke udnyttet helt oplagte muligheder for at ændre i reglerne for efterafgrøder i ny bekendtgørelse, mener planteformand.

En ny bekendtgørelse gør det muligt, at udskyde etableringen af efterafgrøder fra 20. august til 7. september.

Dermed skal landmænd ikke som tidligere etablere efterafgrøder inden 20. august. 

Det er umiddelbart positivt.

Men helt overordnet, så er Torben Hansen, formand for L&F planteavl, skuffet over den nye plantedækkebekendtgørelse, som træder i kraft den 1. august 2019.

"Jeg synes, det er ærgerligt, at Landbrugsstyrelsen ikke har udnyttet, at der fra politisk hold er åbnet for forenkling og smidighed. Ligesom jeg er skuffet over, at tilgængelig faglig dokumentation ikke bliver brugt til forbedringer af reglerne for efterafgrøder", siger Torben Hansen.

Han er især skuffet over reglerne for tidlig såning af vintersæd som alternativ til efterafgrøder samt, at det fortsat ikke er muligt at bruge kvælstof-fikserende arter som efterafgrøder.

Skæv omregningsfaktor

Tidlig såning af vintersæd har gennem en årrække kunnet erstatte efterafgrøder.

Det vil sige, at man for hver fire hektar vintersæd, der sås inden 7. september, har kunnet undlade at så en hektar efterafgrøde.

"Det er ikke rimeligt, at der også i den ny bekendtgørelse fortsat er regnet med en faktor 4:1", siger Torben Hansen.

Han henviser til forsøg, der har vist, at tidligt sået vintersæd er lige så godt som efterafgrøder. 

Derfor mener Torben Hansen, som minimum, at forholdet i den nye bekendtgørelse burde have været ændret til 2:1, som L&F har argumenteret gennem flere år.

Urimelig dansk regel

Landbrug & Fødevarer har igennem en årrække arbejdet for, at forskellige arter af kvælstof-fikserende planter kan bruges i de forskellige efterafgrødeordninger.

"Det er uforståeligt, at danske landmænd ikke må bruge kvælstof-fikserende planter. Der er tale om en dansk særregel, som bliver fastholdt, selvom adskillige forsøg har vist, at blandínger med kvælstof-fikserende planter er lige så effektive til at reducere kvælstof-indholdet i jorden som blandinger unde kvælstof-fikserende planter", siger Torben Hansen.

Han mener, at det er positivt, at den nye bekendtgørelse giver mulighed for at udskyde etableringen af efterafgrøderne til 7. september. Men han undrer sig over, at Landbrugsstyrelsen vælger en løsning, hvor landmændene bliver trukket i N-kvoten ved såning efter 20.august - uden at belønne de landmænd, der sår efterafgrøderne før. 20. august.

De nye regler beskrives i den nye vejledning om gødsknings- og harmoniregler for planperioden 2019/2020.


 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle